Fra 1. Mai 2023 innfører vi entreprenørportalen som digital løsning for søknader, via portalen skal følgende søknader sendes:

  • Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
  • Avslutte/plugge tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Midlertidig tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Sanitærtilkobling
  • Utslippstillatelser
  • Melding om utført arbeid etter pålegg
  • Ferdigmelding- melding om utført vann og avløpsarbeid.

Gamle søknadsskjemaer som sendes via postmottak vil bli returnert med informasjon om å søke på nytt via Entreprenørportalen. Tidligere benyttede søknadsskjema tas ut av drift fra 1. mai 2023.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun godkjente foretak som er registrert i entreprenørportalen som kan søke på vegne av tiltakshaver (eier av tomten det skal utføres arbeid på).

Registrering av foretak i entreprenørportalen

For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen entreprenørportal-bruker gjennom følgende link: Entreprenørportalen

Se også Veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen

Hvis dere tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, bruker dere samme innlogging. Deretter må dere be om tilgang hos Bodø kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, får dere tilsendt en egen link som foretaket heretter skal bruke ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

I portalen får dere tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av oss før arbeidet settes i gang. Dere kan enkel følge med på hvordan det går med saken og sende ferdigmelding på både sanitærtilkobling og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.

Trenger dere hjelp?

Ved spørsmål om Entreprenørportalen kan dere ta kontakt med oss på e-post og telefon:

For spørsmål om utslippstillatelser kontakt:

e-post: jan.tore.johnsen@bodo.kommune.no tlf: 75555305

e-post: magnus.olufsen@bodo.kommune.no tlf: 75555326

For spørsmål om sanitærtilkobling kontakt:

e-post: jon.ivar.utsi@bodo.kommune.no tlf: 95297123

e-post: Elisabeth.johnsen@bodo.kommune.no tlf: 75555390