Vann og avløpsprosjekt

Dette er et vann og avløpssprosjekt som også er en del av en større endring av avløpssystemet i området.

Prosjektet i rute

- Prosjektet er i rute. Prosjektet medfører renovering og separering av ledningene. Vi separerer fordi vi da slipper å rense allerede rent vann. Dvs at vi etablerer to separate ledninger, forteller Prosjektleder Gaute Wold Arntsen ved Teknisk avdeling i Bodø kommune.  

- Berørte gater er øvre del av Hernesveien mot flyplassen, Gildeskålveien til Stærveien, Løkkeveien, Richard Withs vei og Storsteinhaugen, sier Wold Arntsen videre.

En del av Bypakke Bodø

Prosjektet i Hernesveien er en del av Bypakke Bodø. Det er stort fokus på sikkerhet og  ferdsel for myke trafikanter. Det vil blant annet si at fortauene blir bredere og at det blir etablert ny belysning. 

- Kontrakten er på mellom 80 - 90 millioner, og er inngått med Mesta AS. I tillegg vil det ligge inne penger til uforutsette kostnader. Oppstart er juni 2021. Byggetid er estimert til å vare vare til høsten 2023, avslutter Wold Arntsen.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder er Gaute Wold Arntsen ved Teknisk avdeling i Bodø kommune, mobil 41544002 og Byggeleder Knut Olaisen, mobil 96048281