Bodø kommune fortsetter å skifte ut gammelt ledningsnett under bakken.
Gammel kantstein, fortau og asfalt skiftes ut samtidig.
 
- Veldig positivt
- Dette er veldig positivt, spesielt fordi husstandene også får tilbud om å skifte ut stikkledninger,  sier Svein Ove Moen og Knut Olaisen hos Plan og utbygging i Bodø kommune.
 
Stikkledninger er ledninger som går fra gata og inn til huset.
 
Grunnen til at Bodø kommune gjør dette er fordi ledningsnettet ofte er gammelt.
 
- Det oppstår vannlekkasjer, kvaliteten på vannet er ikke optimal, det er tilbakeslag og tilstoppinger i avløpet og ledningen har ikke nok kapasitet ved mye nedbør. Disse faktorene bidrar til at det er påkrevet   å gjøre utskiftninger, sier de to.
 
- Tar mye hensyn
Svein Ove Moen og Knut Olaisen opplyser om at det i tiden framover vil bli høy aktivitet på dette området fra Bodø kommunes sin side, og benytter samtidig anledningen til å ønske alle en god sommer.
 
- Bodø kommune prøver å ta så mye hensyn som mulig underveis i prosessen, slik at du som innbygger skal ha minst mulig ulempe, dog må det påregnes litt støv og støy. Det vil uansett bli veldig mye bedre enn det var før gravearbeidene startet, påpeker Svein Ove Moen og Knut Olaisen.