Vannstanden ventes å være på det høyeste tirsdag 11. februar kl. 14:00, med en vannstand på 4 m.

Dette i kombinasjon med liten kuling 11-12 m/s fra vest-sørvest kan gi større utfordringer, spesielt for båter som ligger fortøyd ved faste kaier i sentrum av Bodø samt løsøre på kaikanten dersom vannet slår inn over kaia.

Sist gang vannstanden var målt til noe tilsvarende var i 2014, men da var det vindstille forhold. 

Les mer på Bodø havns nettsider.