Det er 235 vaksinedoser til disposisjon. I tillegg blir 181 brukt til dose nummer to.  Alle sykehjemsbeboere i Misvær, Tverlandet, Saltstraumen og Kjerringøy  får dose to.

De disponible dosene blir brukt til å vaksinere personer i hele kommunen eldre enn 85 år, beboere på Helligvær, Landegode, Bliksvær og Givær. Fra uke 6 vil vi sannsynligvis kunne starte generell vaksinering av personer under 85 år som har registrert seg på kommunens hjemmeside evt. registrert per telefon. Vi starter med de eldste og etter hvert innkaller vi personer i yngre aldersgrupper.

Oppdatert 02. februar: Fikk 450 ekstra vaksinedoser
Massevaksineringen mot koronavirus (covid-19) fortsetter i Bodø. Her er en oppdatering: 

- Fredag fikk vi beskjed om at det kom 450 flere vaksinedoser til Bodø denne uka. Det betyr at vi kommer litt lengre i vaksineringen denne uka, enn planlagt, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Denne uka får beboere på sykehjem i Bodø sin dose nummer to av koronavaksinen, og nå er også personer i aldersgruppen over 82 år kalt inn til vaksinering. I tillegg vil utvalgte grupper av helsepersonell bli prioritert, opplyser kommuneoverlegen. 

- Med flere vaksinedoser tilgjengelig denne uka enn først antatt, betyr det at vi kan begynne å vaksinere personer under 80 år fra og med neste uke, sier Tor Claudi.