Oppdatert onsdag klokken 08:45: 

Riksvei 80 er stengt ved Kleivberget, grunnet et stort sørpeskred.

-  Vi har fått melding om flere bilister som forsøker å kjøre gjennom skredet. Dette fremstår som svært farlig. Da vi ikke kan utelukke at det kan komme flere skred. Bilførere bes om å snu og kjøre ut av området, skriver politiet i Nordland på Twitter. 

Farevarsler

Meterorologisk institutt melder om uvær i Salten og deler av Nordland tirsdag og onsdag. Det er sendt ut hele fem farevarsler som gjelder Bodø-området.

Fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag ventes lokalt 20-40 mm regn, noe som kan føre til jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå (stor fare). 

I tillegg til regn, ventes også stiv kuling på 15 m/s i Nordland, vinden vil tilta utover tirsdag og avta i løpet av natt til onsdag. 

Båtfolk bør vurdere å la båten ligge og ikke dra ut i småbåt i denne tidsperioden.

Det er også betydelig snøskredfare i region Salten, spesielt for våt snø (løssnøskred), fokksnø (flakskred) og våt snø (flakskred).   

For oppdatert informasjon se https://varsom.no/

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø. 

Snøen er stedvis vannmettet. Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap og erfaring, og det anbefales å unngå skredterreng.

- Vær ekstra varsomme

Sjekk veimeldinger på 175.no for oppdatert informasjon.

- Vi ber innbyggerne om å være ekstra varsomme i dette været og følge værmeldingene nøye. Vi anbefaler også at man tilpasser farten og kjører etter forholdene, og holder stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø og is for at vannet kan dreneres, sier  Bjørn-Inge Ingvaldsen, leder byteknikk Bodø kommune.

Det vurderes fortløpende behovet for beredskap og forebyggende tiltak.