- Det trengs ytterligere 30 boenheter til flyktninger i Bodø nå i 2022.

Det opplyser konsulent Jannicke Namtvedt og saksbehandler Lise Morkemo Karlsen ved boligkontoret i Bodø kommune.

- Det vi er ute etter er selvstendige boenheter – først og fremst to-roms og tre-roms leiligheter, og boligene må være godkjente for utleie. Det holder for eksempel ikke kun å ha et rom tilgjengelig, sier de to.

Bodø kommune ønsker fortrinnsvis boliger mellom Løpsmark og Tverlandet.

- Dette handler blant annet om tilgang til voksenopplæring og helsetjenester, sier Namtvedt.

Registreringsskjema på nettsiden

Dersom noen har en aktuell bolig, er det ønskelig at skjemaet for registrering av bolig, som du finner ved å gå inn på Bodø kommunes nettside, tas i bruk.

SE OGSÅ: Vil du hjelpe flyktninger med bolig?

- Vi registrerer alle boligmuligheter, og så vil vi ta kontakt med de som har boliger som er aktuelle for innleie, sier Namtvedt.

Kontraktene som inngås er ikke tidsbestemte og med tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

Behov for boliger også neste år

Det er vedtatt at Bodø kommune skal bosette 350 flyktninger i år. Hittil i år har kommunen bosatt 245 personer og har avtale om å bosette ytterligere 46 personer.

- Hovedtyngden i år er flyktninger fra Ukraina, men det er flyktninger fra hele verden, sier Lise Morkemo Karlsen.

- Hvor mange som det vil være snakk om til neste år, vet vi ikke ennå. Men det vil være et behov for boliger også til neste år, sier Karlsen.