Det er kommet tre nye positive prøvesvar på koronavirus (COVID-19) i Bodø, og det er nå 13 personer i Bodø som altså har påvist smitte.

Det opplyste smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen om under tirsdagens pressekonferanse fra Bodø rådhus.

- Etter flere dager med null positive prøvesvar, var ikke dette helt uventet, sa Hagen og påpekte at kommunen fortsatt er i en gunstig situasjon hva gjelder antall smittede av koronavirus.  

Til sammen er nå 875 personer testet for korona (COVID-19) i Bodø kommune.

Videre under pressebriefen opplyste ordfører Ida Pinnerød om at Bodø kommune, ved smittevernoverlegen og i samråd med kriseledelsen, har kommet med et forslag til en forlengelse av karantenebestemmelsene, men med noen justeringer.

  • Her kan du lese den nye karanteneforskriften - som også er en innstilling til bystyrets møte onsdag. 

Ordføreren opplyste også om hva Stortingets nylig vedtatte krisepakke vil bety for kommuneøkonomien i Bodø.

Her kan du se tirsdagens pressekonferanse i opptak: