Fett som havner i avløpsnettet størkner og danner avleiringer og propper. Det merker vi på kommunens avløpsnett, pumper og renseanlegg. Det nytter ikke å tappe med varmt vann fra springen.

Fettet har klebrige egenskaper som fester seg til ledningsnettet, sammen med sedimenter og andre partikler.

Avleiringene kan forårsake tilbakeslag i toalett, oversvømmelse i kjellere, kloakklukt og rotteproblemer.

Hvor skal du gjøre av fettet?

  • Avkjøl fettet før du sorterer det.
  • Små mengder fett (f.eks. fett i stekepanna) kan du tørke opp med kjøkkenpapir og kaste i matavfallet.
  • Større mengder (f.eks. frityr- og matolje) heller du i en tett beholder og leverer til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Mer informasjon:

  • Behandling av fett og konsekvenser av å kaste fett i avløpssystemet: fettvett.no
  • Sortering av avfall: www.sortere.no (velg byen/området du bor i)