Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

På grunn av smitteutbruddet blant ungdom ble Bodø videregående skole stengt, mens Bodin videregående skole har vært på rødt tiltaksnivå – noe som blant annet medførte en større del hjemmeskole og andre smitteverntiltak.

Samtidig gikk kommunen ut og anbefalte at all fritidsaktivitet for ungdom ble satt på pause.

Disse tiltakene gjelder fortsatt ut denne uken, men fra og med mandag 16. november åpnes altså dette opp igjen.

Gult tiltaksnivå på skolene
Det betyr at Bodø og Bodin videregående skoler er tilbake på gult tiltaksnivå.

Dette innebærer blant annet at hele skoleklasser kan ha undervisning sammen, men at elevene bør ha faste plasser i hvert klasserom. Andre smitteverntiltak er at man unngår trengsel og store samlinger, og at elever og ansatte oppfordres til å holde én meters avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet.

Oversikt over smitteverntiltakene og de ulike tiltaksnivåene finner du på udir.no:
 

Fritidsaktiviteter
Kommunen anbefaler også at fritidsaktiviteter for ungdom gjenopptas.

- Grunnen til at vi vurderer dette slik nå er at alt tyder på at smitteutbruddet vi hadde blant ungdom nå er slått tilbake, sier Kai Brynjar Hagen og sier videre at det er viktig at ungdommene får være i aktivitet.

- Nå går vi tilbake til den såkalt «nye normalen», der vi prøver å holde vanlige samfunnsfunksjoner oppe, men alltid på en forsvarlig måte med tanke på smittevern, sier Hagen.

Fredag er det meldt om to nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø, som begge er nærkontakter av tidligere smittede.