Denne torsdagen i juni fikk ordføreren og skoleelevene være med å vurdere badetemperaturen i Soløyvannet samtidig som den nye sensoren – en såkalt LoRaWan-badetemperatursensor, ble sjøsatt.

- Vi skal i gang med pilotering av ulike sensorer i smart-satsingen nå. Først ut er testing av teknologisk løsning for automatisk badetemperatur. Dette er et samarbeid mellom Bodø kommune og Altibox–partneren Signal Bredbånd hvor du som innbygger kan gå inn på hjemmesiden til Bodø kommune og sjekke badetemperaturene.  Nå tester vi ut to badeplasser vi vet er mye brukt;  Soløyvannet og Geitvågen.

Det sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder for smart by-satsingen i Bodø kommune.

Ønsker innspill
Bodø er også først ut i Nord-Norge ved å teste denne sensoren som allerede er i bruk andre steder i landet.

- Dette pilotprosjektet skal gå over hele sommeren og vil bli evaluert til høsten. Vi ønsker også innspill på andre badeperler i Bodø som det kan være interessant å måle temperaturen på, sier Marianne Bahr Simonsen.

Soløyvannet

Mennesket i sentrum
- I Bodøs smart by-satsing er mennesket i sentrum for alt vi gjør. Det handler om å ta utgangspunkt i Bodø-væringenes behov og ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Prosjektlederen vektlegger at framtidas Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige.

Hun påpeker at det finnes mange kloke hoder i Bodø og Nordland og et spennende og mangfoldig næringsliv.

- Vi fokuserer på at vi sammen skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger. Vi ønsker å bidra til å stimulere lokalt og nasjonalt næringsliv for å sammen nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier Bahr Simonsen.

- Gjennom Smart Bodø-satsingen i Bodø kommune ønsker vi også å bidra til verdiskaping og etablering av arbeidsplasser lokalt og være en god samarbeidsparter for et fremoverlent næringsliv som ønsker å teste ut nye løsninger. En by er verken smart eller god å bo i uten innbyggere som trives og føler at de blir hørt. Derfor ønsker vi innbyggerne med på denne testingen for å finne ut hva som er hensiktsmessig for oss som bor her, sier prosjektlederen videre.

- Nye muligheter
- For oss i Bodø kommune åpner ny teknologi opp for mange nye muligheter for å gjøre våre tjenester til innbyggerne enda bedre, sier Marianne Bahr Simonsen og fortsetter:

- Framover ønsker vi i Smart Bodø-satsingen å se bruk av sensorteknologi i blant annet smart helse satsingen vår, innenfor skole og parkeringsløsninger.  Neste steg kan være sensorer i søppelbøttene på for eksempel badeplassene og andre friluftsområder, slik at det blir enda hyggeligere å komme seg ut. For oss ser vi klare fordeler ved bruk av ny teknologi som bedre samfunnssikkerhet, kostnadsreduksjon og bedre tjenester til våre innbyggere.