Hovedgrunnen til dette er at kommunen ikke har ansatte til å foreta forskriftsmessig renhold med tanke på smittefare.

Toalettene holdes i første omgang stengt frem til 1. mai. Da blir det gjort en ny vurdering.

Det er viktig å komme seg ut og kommunen oppfordrer derfor turgåere til å gå nye og andre veier enn vanlig og oppsøke andre områder for tur enn de tradisjonelle friluftsområdene.