Barnehagen skal ned-vaskes og desinfiseres og åpner igjen som normalt mandag morgen.

- Det er totalt åtte barn på småbarnsavdelingen. Seks barn og to ansatte ved avdelingen er blitt syke, med oppkast og diaré, sier styrer Eva Kristin Jakobsen ved barnehagen.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune har oppfordret barnehagen om å stenge for ned- vasking og desinfisering.

- Alt tyder på at det er et NORO-virus. Men for sikkerhets skyld er det tatt prøver, som nå blir analysert, sier Kai Brynjar Hagen.

- Hvis man har magesjau med NORO-virus skal man være borte fra jobb og barnehage i 48 timer etter at du er symptomfri. Dette er fast prosedyre, sier Kai Brynjar Hagen.

Avslutningsvis vektlegger smittevernoverlegen at god håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smittespredning.