Bodø kommune oppretter derfor en lokal tilskuddsordning hvor ulike aktører kan søke tilskudd for å drifte et gratis aktivitets- og opplæringstilbud til barn og unge i ukene 25-33.

- For å gi barn og unge i Bodø kommune aktivitetstilbud i sommerferien, oppfordrer vi utdanningsinstitusjoner, lag og foreninger til å benytte seg av denne rause tilskuddsordningen for å planlegge gode og artige aktivitetstilbud, som skal være helt gratis for deltagerne i alderen 6-16 år, sier Hege Ness Grøtterud, rådgiver ved kulturkontoret i Bodø kommune.

Aktivitetstilbudene kan være både utendørs og innendørs; Opplæring, idrett, kultur, musikk, kunst, teater, dans, sirkus, friluftsliv fra hav til fjelltopp, eller andre formål som er beregnet og tilrettelagt for barn og unge fra 6 til 16 år. Tilbudet skal være åpent for alle, uavhengig av om de er medlem eller ikke.

Tilskuddsordningen «Sommertilbud for barn og unge i Bodø 2021» støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt.

Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt. Alle utgifter må spesifiseres i søknaden. Uspesifiserte utgifter vil ikke støttes. Tilbudet skal være gratis for de fra 6 til 16 år.

- Dette er et supert tilbud som idretten kommer til å benytte seg av. Vi håper idretten kan være med å skape gode og gratis sommertilbud til barn og unge gjennom hele sommeren, sier Hilde Ånneland ved Bodø idrettsråd.

Dette tilbudet er ikke bare for lag og foreninger. Utdanningsinstitusjoner kan også søke om midler til å drive opplæring. Dette kan være grunnskoler, videregående skole og universitet som ønsker å gi barn i grunnskolealder et opplæringstilbud i sommerferien.

- Dette er fantastisk og en kjempefin mulighet. Kulturkollektiv Bodø håper at det blir mange både kulturaktiviteter og andre aktiviteter for barn og unge i sommer. Vi håper at mange av kulturorganisasjoner skaper prosjekter og søker disse midlene, sier Anita Bjørkl, prosjektleder ved kulturkollektiv Bodø.