Det har også denne uken vært nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø.

- Vi ser at flere av smitte-tilfellene gjelder smitte fra utlandet, eller fra andre steder med høyt smitte-trykk. Vi ser også flere eksempler på at personer som er fullvaksinerte blir smittet, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune og fortsetter:

- Har du vært på reise på steder der det er mye smitte, så bør man derfor ha lav terskel for å teste seg og spesielt dersom man får symptomer. Dette gjelder også for fullvaksinerte.

- Også etter negativ hurtigtest 
Han påpeker videre at dette også gjelder selv om man har fått en negativ hurtigtest ved innreise til Norge fra utlandet.

- Selv om man har fått en negativ hurtigtest så skal man ved symptomer, eller dersom man tror man kan være smittet, holde avstand til andre og ha lav terskel for å teste seg, sier Hagen og vektlegger at pandemien og smitteverntiltakene ikke er over.

- Det er en kombinasjon av vaksinering og smitteverntiltak som kan hjelpe oss, sier Kai Brynjar Hagen.

Stor test-kapasitet
Fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad sier kommunen fortsatt har stor test-kapasitet.

- Selv om vi har hatt mindre testing sammenlignet med tidligere perioder, så har vi stor test-kapasitet og kan raskt øke denne kapasiteten ved behov, sier Bjørnstad.