I løpet av denne uka har over 200 personer fått de første vaksinedosene i Bodø kommune.  

- Vi er klar for massevaksinering og venter kun på tilstrekkelig antall vaksinedoser. Dette er avhengig av tilgangen på vaksiner til Norge, sier helseleder i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen.

Prioriteringsrekkefølge
Vaksinen er gratis for alle som får den, og sentrale myndigheter har bestemt at koronavaksinering skal skje med en streng prioriteringsrekkefølge.

De tre første gruppene som får vaksine er:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

Mange spørsmål
Bodø kommune får veldig mange spørsmål om vaksinering mot Covid-19. Nå pågår et omfattende arbeid for å nå ut med informasjon til de som først skal få vaksinen. 

- Bodø kommune følger denne prioriterte rekkefølgen. Vi vil informere om vaksineringen direkte til de målgruppene vi har vaksiner til, etter hvert som vi får vaksiner, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

I første omgang er det beboere på sykehjem og kritisk helsepersonell. Deretter fortsetter vaksineringen for personer over 85 år og som er hjemmeboende.

- Det vil bli målrettet kommunikasjon direkte til personene i de aktuelle gruppene, og deres pårørende. Noen vil få brev i posten, og det vil bli sendt ut tekstmeldinger og informasjonsbrosjyrer, sier Tor Claudi.

Flere av de som tilhører de eldste aldersgruppene er tilknyttet hjemmetjenesten, påpeker områdeleder for hjemmetjenesten i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune, Liv-Bente Sælø.

- Vi vil følge opp både brukere og pårørende, som er knyttet til hjemmetjenesten, med informasjon om vaksineringen, sier Sælø.

Digitalt bestillingssystem
For å få vaksine mot covid-19 sier helseleder i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen, at det blir opprettet et digitalt bestillingssystem.

- Dette systemet vil være klart over helgen, og vil bli gjort tilgjengelig via kommunens hjemmeside, sier Rasmussen.

Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling.

- Bestillingen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed når det er klart. Da kan man velge timer for vaksinasjon til begge vaksinedosene, og det er selvsagt svært viktig at man forholder seg til begge disse timene, sier Rasmussen.

Helselederen sier han håper flest mulig vil bestille time digitalt.

- Vi håper flest mulig vil melde seg til vaksinering via dette bestillingssystemet, og da gjerne med hjelp fra pårørende. Pårørende kan også bestille time på vegne av familiemedlemmer. Det vil i tillegg bli gitt en mulighet til å melde seg for vaksinering gjennom telefon, men dette er ressurskrevende og det beste for alle er å bestille digitalt så langt det lar seg gjøre, sier Rasmussen.

Informasjonsfilmer
Helselederen sier videre at det jobbes med å lage informasjonsfilmer om vaksinering mot covid-19 i Bodø.

- Det skal lages filmer som viser hvordan man bestiller timer digitalt på nett, og hvordan det vil fungere rent praktisk når det er klart for massevaksinering, sier Rasmussen.

Lokalene klare
I neste uke vil lokalene for massevaksinering være klare. Massevaksineringen vil skje i lokalene som tidligere huset leketøysbutikken Toys’R’Us på Bodø storsenter.

LES OGSÅ:  Her blir det massevaksinering

- Det arbeides med å tilrettelegge for vaksinering for personer som ikke har mulighet til å komme seg til lokalene for massevaksinering, eller som har lang reisevei til lokalene. Dette vil det bli informert nærmere om så snart det er klart, sier Stian Wik Rasmussen.