Saltvern skole blir satt på rødt nivå hele neste uke, men det på NTG er rødt nivå til og med tirsdag. Her er alle elever i karantene til og med tirsdag. Bankgata skole går fra rødt til gult nivå fra mandag.

I tillegg er det klasser og enkelt-elever ved flere skoler som må i karantene. De er eller blir varslet særskilt med melding fra kommunen. Det kan være direkte fra skolen eller fra helsekontoret.

Det gjelder elever på Aspåsen, Saltvern, Løpsmark, Bankgata, samt Bodø videregående skole og Bodin videregående skole.