- Dette gleder vi oss stort over. Begge kommunene har mange av de samme mulighetene og utfordringene. Sammen skal vi markedsføre hele området og skape mer aktivitet.

Det sier Kristine Engan Imingen, prosjektleder for Kulturveien i Bodø kommune og Elin Johannessen, prosjektleder for Beiarpuls i Beiarn kommune.

- Tydelig og sterk merkevare
Kulturveien-prosjektet tar utgangspunkt i fylkesveiene 812 og 813.

Hovedmålet til prosjektet er å skape en tydelig og sterk merkevare av Kulturveien, og samtidig bidra til vekst og utvikling i hele området.

Reiselivet er ei næring i sterk vekst og området fra Saltstraumen og innover til Tvervik i Beiarn er fylt med spennende opplevelser. Kulturveien skal bli et naturlig valg både for turister og fastboende, ifølge de to prosjektlederne. 

- Vi kan by på så mye; hundesledekjøring, grotting, laksefiske, lokalmat, kulturminner og ikke minst en levende landbruks- og bygdekultur, sier Elin Johannessen.

- Vi ønsker å skape stolthet over dette. Vi kick-starter samarbeidet med en inspirasjonsdag for landbruket 18. mars hvor gårdbrukere og andre aktører fra begge kommunene deltar, sier Kristine Engan Imingen.

Samarbeid
Prosjektet Kulturveien eies av Bodø kommune og nå er Beiarn kommune med på å satse videre i prosjektet.

Onsdag ble samarbeidsavtalen signert av Rolf Kåre Jensen og Ole Petter Nybakk – rådmennene for henholdsvis Bodø kommune og Beiarn kommune.

bilde

Sammen med det lokale næringslivet, frivilligheten, ildsjeler og kommunen skal det jobbes aktivt og målrettet for stedsutvikling i området.

- Gjennom prosjektet Kulturveien ønsker vi å etablere og være en pådriver for et tett og godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere. Sammen skal vi organisere markedsføringen av området ved blant annet å opprette og aktivt bruke digitale medier, sier prosjektleder Kristine Engan Imingen og fortsetter:  

- Som et resultat av den jobben som legges ned i prosjektet har vi stor tro på positive effekter i området både i prosjektperioden, men også i årene etter: flere har etablert egen bedrift, økt omsetning hos allerede eksisterende næringsliv, økt framtidstro og bidratt til at eksisterende befolkning blir boende samtidig som nye er kommet til.  

- Store muligheter
Både Imingen og Johannessen påpeker at Kulturveien er et geografisk område med store muligheter.

De mener prosjektet vil kunne gi et solid grunnlag for en viktig opplevelsesbasert verdiskaping, og kan gi grobunn for ny verdiskaping og næringsvirksomhet langs denne veitraséen.

- I prosjektperioden skal det være en stor satsing på lokal utvikling med fokus på samarbeid, engasjement og fellesskap, både hos fastboende og fritidsboligeiere. Kulturveien skal tilby de ekte og unike opplevelsene, og være med på å skape, dele og markedsføre attraksjoner og de særegne tradisjoner som området er kjent for. Området har mange godt etablerte aktører og flere gründere er i startfasen med sine bedrifter. Disse vil økt verdiskapning i form av flere arbeidsplasser og nye opplevelser, sier Kristine Engan Imingen.