Skagen Hotel har 24 rom i et separat bygg som vil bli benyttet av de som skal i karantene. I dette bygget vil gjestene være adskilt fra hotellets andre gjester.

- Skagen Hotel passer veldig bra som beredskapshotell nettopp fordi gjestene kan fordeles på flere bygg, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

Karantenegjestene slipper også å være innom hotellets resepsjon for innsjekk, og vil få servert all mat på rommet.

- Det er også fra kommunens side blitt gitt opplæring i smittevern til ansatte ved hotellet, sier Claudi.

Alle innreisende skal bo på karantenehotellet i karanteneperioden.

- Tiltaket er viktig for å begrense importsmitte fra utlandet. Reisende vil få tilbud om jevnlig testing under oppholdet på hotellet og disse testene er gratis, sier Tor Claudi.  

Unntak fra karantenehotell
Fra og med 9. november skal alle innreisende til Norge fra land og områder med høy eller særlig høy smitte («røde» eller «grå» land) som hovedregel i karantene i 10 døgn.

 

Det finnes fem unntak fra karantenehotell:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.
 • De som er folkeregistrert som bosatt og de som har meldt flytting til Norge, selv om de ennå ikke er folkeregistrert.
 • Norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

Praktisk informasjon

 • Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse til landet til karanteneopphold på hotellet. 
 • Reisende som planlegger eller ankommer Norge skal ikke selv bestille plass på karantenehotellet.
 • De reisende vil måtte betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.
 • Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbind på til ankomst på karantenested.
 • Hele karantenen på 10 døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt.
 • Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell strafferettslig forfølging