Søndag 17.10.21: Fem nye smittetilfeller

Det er registrert fem nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

To med ukjent smittevei.

Det opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

Lørdag 16.10.21: Seks nye smittetilfeller

Det er registrert seks nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. En med ukjent smittevei.  Det opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

Fredag 15.10.21: 14 nye smittetilfeller

Det er registrert 14 nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. Fire med ukjent smittevei. Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Torsdag 14.10.21: Fem nye smittetilfeller

Det er registrert fem nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Alle fem med kjent smittevei.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 

Onsdag 13.10.21: Ti nye smittetilfeller

Det er registrert ti nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Fem med ukjent smittevei.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Tirsdag 12.10.21: Fire nye smittetilfeller

Det er registrert fire nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn. Alle med kjent smittevei. Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi. 

Mandag 11.10.21: To nye smittetilfeller

Det er registrert to nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Begge med kjent smittevei.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Søndag 10.10.21: Ett nytt smittetilfelle

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn. Vedkommende er smittet ved nærkontakt, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Lørdag 09.10.21: 11 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 11 nye smitte-tilfeller av covid-19 9 Bodø siste døgn. 10 personer er smittet ved nærkontakt, mens en person har ukjent smittevei, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fredag 08.10.21: Åtte nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fem personer er smittet ved nærkontakt, men tre har ukjent smittevei.

Torsdag 07.10.21: 12 nye smitte-tilfeller 

Det er registrert 12 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Fem personer er smittet ved nærkontakt, mens sju har ukjent smittevei.

Onsdag 06.10.21: 10 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 10 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.  Seks personer er smittet ved nærkontakt, mens fire har ukjent smittevei.

Tirsdag 05.10.21 Ti nye smitte-tilfeller
Det er registrert 10 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.  Seks personer er smittet ved nærkontakt, mens fire har ukjent smittevei.


Mandag 04.10.21 To nye smitte-tilfeller
Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, og begge har kjent smittevei, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Søndag 03.10.21 To nye smitte-tilfeller
Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, en er smittet ved nærkontakt og en har ukjent smittevei, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Lørdag 02.10.21 12 nye smitte-tilfeller
I Bodø er det registrert 12 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 10 av tilfellene er smittet ved nærkontakt, mens de to siste har ukjent smittevei.

Fredag 01.10.21 Ti nye smitte-tilfeller 
Det er registrert 10 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune. Sju er smittet ved nærkontakt, mens tre har ukjent smittevei.

TORSDAG 30.09.21 Ni nye smotte-tilfeller
Det er registrert ni nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, alle med kjent smittevei, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.


ONSDAG 29.09.21 Tre nye smitte-tilfeller
I Bodø er det registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

To er smittet ved nærkontakt, mens den tredje har ukjent smittevei.


TIRSDAG 28.09.21: Ti nye smitte-tilfeller

Det er registrert ti nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune. To av disse har ukjent smitte-vei.

MANDAG 27.09.21: Pressemelding om Smitte i Bodø

- Etter stor pågang, spesielt i sosiale medier, har vi bestemt å gjenoppta oppdatering av covid-smitte i Bodø i en overgangsfase, opplyser kommunikasjonssjef Tord Berthinussen i Bodø kommune.

- Siste døgn er det registrert tre smitte-tilfeller, alle med kjent smittevei. Søndag var det sju tilfeller, hvorav to med ukjent smittevei, sier helseleder Stian Wik Rasmussen

LØRDAG 25.09.21

Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Alle med kjent smittevei.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 91 personer i isolasjon i Bodø.

 

FREDAG 24.09.21: 25 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 25 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Ni med foreløpig ukjent smittevei.

Det er nå cirka 100 personer i isolasjon i Bodø.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.  

TORSDAG 23.09.21: 16 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 16 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Fem med foreløpig ukjent smittevei.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.

Det er cirka 130 personer i isolasjon.

ONSDAG 22.09.21: 12 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 12 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Én med ukjent smittevei.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.

Det er cirka 130 personer i isolasjon.

TIRSDAG 21.09.21: 17 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 17 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

15 er nærkontakter og har kjent smittevei. To har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.

Det er nå cirka 130 personer i isolasjon i Bodø.

MANDAG 20.09.21: 14 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 14 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

12 nærkontakter og to med foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.

Det er nå 129 personer i isolasjon i Bodø.

 

SØNDAG 19.09.21: 20 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 20 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

- 14 er nærkontakter og seks har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår. 

Det opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

108 personer er nå i isolasjon i Bodø.

LØRDAG 18.09.21: 18 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 18 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

Åtte er nærkontakter av tidligere smittede. Ti har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

- Av de ti er det først og fremst barn og unge, og det er ikke uventet at det er i denne aldersgruppen smitten oppstår. Det har vi sett den siste tiden, sier Bjørnstad.

Det er nå 103 personer i isolasjon i Bodø.

FREDAG 17.09.21: Ti nye smitte-tilfeller

Det er registrert ti nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi.

Åtte er nærkontakter knyttet til smitte ved Bodø voksenopplæring. To har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det er nå 98 personer i isolasjon i Bodø.

TORSDAG 16.09.21: 19 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 19 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

14 av de smittede er nærkontakter knyttet til smitte ved Bodø voksenopplæring.

Fem har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det er nå 93 personer i isolasjon i Bodø.

ONSDAG 15.09.21: 14 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 14 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

11 er nærkontakter knyttet til smitte ved Bodø voksenopplæring. Tre har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 54 personer i isolasjon i Bodø.  

TIRSDAG 14.09.21: 26 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 26 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Dette er det største antall smittede som er registrert på ett døgn i Bodø siden pandemien startet. Av disse er 11 personer elever eller ansatte ved Bodø voksenopplæring og 10 er nærkontakter til disse slik at det er totalt 21 smitte-tilfeller som er knyttet til voksenopplæringen .

Inspektør Tone- Lise Lyngeng ved Bodø voksenopplæring opplyser at skolen er stengt, foreløpig ut uka, og at alle elever skal testes før undervisningen blir gjenopptatt.

– Av det samlede smitte-tallet siste døgn er det 24 nærkontakter. To har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune, som legger til at det  er lite smitte i skolen for øvrig.

Det er nå 68 personer i isolasjon i Bodø.

MANDAG 13.09.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Begge er smittet ved nærkontakt, den ene er voksen og den andre er ungdom.

– Det er nå 59 pasienter i isolasjon i Bodø, sier Rasmussen.

SØNDAG 12.09.21 Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Vedkommende er smittet ved nærkontakt og er en voksen person. – Det er nå 59 personer i isolasjon i Bodø, sier Rasmussen.

LØRDAG 11.09.21 17 nye smitte-tilfeller
I Bodø er det registrert 17 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 16 av disse er nærkontakter med kjent smittevei.  Den siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår. Når det det gjelder alder er åtte personer under 18 år, og ni er voksne. – Vi har nå 52 pasienter i karantene, sier Rasmussen.


FREDAG 10.09.21: 12 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 12 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle 12 er nærkontakter med kjent smittekilde, og av disse er det fem barn og unge. Akkurat nå er 35 pasienter i isolasjon i Bodø.

TORSDAG 09.09.21: Sju nye smitte-tilfeller 

Det er registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. S

eks av disse er nærkontakter med kjent smitte-kilde på flere skoler i byen, mens den siste har ukjent smittevei der smitte-sporing fortsatt pågår.  

– En av de smittede er voksen, men de seks andre er barn og ungdommer, sier Rasmussen.

Det er nå 38 pasienter i isolasjon og 117 nærkontakter i karantene i Bodø.

ONSDAG 08.09.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Vedkommende er smittet ved nærkontakt og er barn.

– Det er nå 35 pasienter i isolasjon og 131 nærkontakter i karantene i Bodø, sier Rasmussen.

TIRSDAG 07.09.21: 14 nye smitte-tilfeller
 

Det er registrert 14 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Ti av disse er skolebarn, og skolene som er berørte er: Hunstad ungdomsskole, Saltvern skole, Bankgata skole og Østbyen skole.

Ni av de til sammen 14 nye smitte-tilfellene har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

- Det er en betydelig økning i antall (9) uten kjent smittevei, og det betyr at det er en del smitte i Bodø, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

- Vi må i økende grad bruke antigen-hurtigtest, mens det vil bli enda mer målrettet bruk av PCR-tester. Vi ber befolkningen være ekstra oppmerksomme på de kjente smittevern-reglene. Fullvaksinerte som ikke har symptomer, vil ikke bli prioritert ved testing, sier Hagen.

Det er nå 33 personer i isolasjon og cirka 250 personer i karantene i Bodø.

Stor pågang for testing

Utviklingen av smittetall den siste tiden gjør at det er stor pågang for å bli korona-testet i Bodø kommune.

Helseleder Stian Wik Rasmussen påpeker at det er visse kriterier for å bli prioritert for testing, og at vi må hjelpe hverandre slik at vi kommer gjennom dette på en god måte.

- Det er kun de som har symptomer på luftveissykdom og de som er reelle nærkontakter til smittede, og som har fått beskjed av smittesporingsteamet, som skal melde seg til test. Øvrige, som for eksempel fullvaksinerte uten symptomer, trenger ikke teste seg og må være tålmodige. Nærkontakter til nærkontakter trenger ikke teste seg, sier helselederen.

Snart vil også hurtigtester blir gjort tilgjengelig.

- Hurtigtestene vil bli distribuert gjennom skolene i løpet av noen få dager, sier Stian Wik Rasmussen.

 

MANDAG 06.09.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covbid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle de smittede er nærkontakter og barn. Det er nå 24 personer i isolasjon og omlag 200 i karantene i Bodø.

SØNDAG 05.09.21: Tre nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registret tre nye smittetilfeller av covid-19 siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 

– Det er ett barn og to voksne som er smittet, en er nærkontakt og de to andre har ukjent smittevei der smittesporing pågår, sier Rasmussen.

– Vi har nå 25 pasienter i isolasjon og om lag 140 personer i karantene i Bodø, sier han videre.

LØRDAG 04.09.21: Syv nye smitte-tilfeller

Det er registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er det tre voksne og fire barn.

– To er nærkontakter, og de fem andre har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen. Det er tre skoler som er berørt, og det gjelder Saltvern barneskole, Hunstad Ungdomsskole og Bodø videregående skole, og alle berørte på skolene er informert.

 

FREDAG: 03.09.21: Ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Per tiden er det 27 personer i isolasjon og om lag 150 i karantene i Bodø.

TORSDAG 02.09.21: Tre nye smitte-tilfeller 

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller  av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle tilfellene er nærkontakter som allerede var i karantene, to er voksne og det er ett barn som er smittet.

I Bodø er det nå 27 personer i isolasjon og 150 i karantene.

ONSDAG 01.09.21: Fem nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Tre av tilfellene gjelder smitte ved nærkontakt.

De to andre har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Av de smittede er det tre barn og to voksne.

– Vi er bekymret for den store smitte-økningen vi ser nasjonalt og selv om vi i Bodø foreløpig har nokså lave smittetall er det viktig at vi også lokalt følger de vanlige reglene for smittevern, sier kommuneoverlege Tor Claudi som er vakthavende kommuneoverlege denne uka.

TIRSDAG 31.08.21: Fire nye smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Tre av tilfellene er smitte ved nærkontakt og det fjerde har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår. 

– Det er tre barn og en voksen som er smittet, sier Rasmussen.

I dag er det 26 pasienter i isolasjon og om lag 60 nærkontakter i karantene i Bodø.

MANDAG 30.08.21: Fem nye smitte-tilfeller

Det er registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Dette gjelder fire nærkontakter og ett tilfelle med foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 22 personer i isolasjon og 57 personer i karantene i Bodø.

Inviterer til pressekonferanse
Bodø kommune inviterer til pressekonferanse mandag, klokken 16:00, i Folkeforum Bodø rådhus. 

Tema for pressekonferansen er: 

Smitte-situasjonen og hvordan smitte i skolen i Bodø skal håndteres, og om vaksinering av 16-17-åringer. 

 

SØNDAG 29.08.21: Sju nye smitte-tilfeller

Det er registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Seks nærkontakter, og en har foreløpig uavklart smittekilde, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 17 personer i isolasjon og cirka 60 personer i karantene i Bodø.

LØRDAG 28.08.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

To er nærkontakter av tidligere smittet. Den tredje har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Det er nå elleve personer i isolasjon og 38 personer i karantene.

FREDAG 27.08.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Smittevei er foreløpig ukjent, men smittesporing pågår.

- Smitte-tilfellet er knyttet til Alstad ungdomsskole, og alle berørte som skal testes har fått beskjed om dette. Selv om det er foreløpig ukjent smittevei så har vi god oversikt over situasjonen, sier Stian Wik Rasmussen.

Det er nå ni personer i isolasjon og 36 personer i karantene i Bodø.

TORSDAG 26.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Begge er nærkontakter av tidligere smittet og var i karantene da smitten ble påvist.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå ti personer i isolasjon og 34 personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 25.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn. De smittede er nærkontakter av tidligere smittet. Det opplyser Stian Wik Rasmussen, helseleder i Bodø kommune.

Det er nå ti personer i isolasjon, og cirka 55 personer i karantene i Bodø.

Smitte-tilfeller i skole og barnehage
Av de nyeste smitte-tilfellene i Bodø, er ett smitte-tilfelle tilknyttet Løpsmark skole og ett smitte-tilfelle tilknyttet Skivika barnehage.

- Alle barn og foresatte i de avdelingene og klassene som er berørt er blitt informert om dette. Og de som er i karantene er satt opp til testing, sier helseleder Stian Wik Rasmussen.

- De som skal testes må holde seg i karantene fram til de får et negativt prøvesvar. Og dersom prøven er negativ trenger de ikke å ha ti dager karantene, men må ta ny test mellom tre til fem dager etter første prøvesvar, sier Rasmussen.

Han opplyser om at det ikke lenger er avventende karantene for nærkontakters nærkontakter.

- Det vil si at hustandsmedlemmer til nærkontaktene ikke er i karantene, men de bes være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg, sier Stian Wik Rasmussen.

 

TIRSDAG 24.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, tirsdag.  

- Den ene er nærkontakt til smittet person, og den andre er smittet i forbindelse med reise til utlandet og har vært i innreisekarantene, sier Rasmussen.

Det er nå åtte personer i isolasjon og 36 personer i karantene i Bodø.

FREDAG 20.08.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

Det er nå seks personer i isolasjon og cirka 30 personer i karantene i Bodø.

TORSDAG 19.08.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

- Den smittede har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Bjørnstad.

Det er nå sju personer i isolasjon og cirka 40 personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 18.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Begge er nærkontakter av tidligere smittet.

Det opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune, onsdag.

Det er nå ni personer i isolasjon og cirka 40 personer i karantene i Bodø.

TIRSDAG 17.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

- Begge er nærkontakter av tidligere smittet, sier Bjørnstad.

Det er nå sju personer i isolasjon og cirka 40 personer i karantene i Bodø.

LØRDAG 14.08.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad, lørdag.

- Den ene er nærkontakt til tidligere smittet, mens den andre har foreløpig ukjent smittevei og smittesporing pågår, sier Bjørnstad.

Det er nå ti personer i isolasjon og cirka 40 personer i karantene.

- Ha lav terskel for å teste seg
Helselederen minner igjen om budskapet fra smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i fredagens pressemelding:

- Vi ser at flere av smitte-tilfellene gjelder smitte fra utlandet, eller fra steder med høyt smitte-trykk. Vi ser også flere eksempler på at personer som er fullvaksinerte blir smittet. Har du vært på reise på steder der det er mye smitte, så bør man derfor ha lav terskel for å teste seg og spesielt dersom man får symptomer. Dette gjelder også for fullvaksinerte.

Les hele pressemeldingen her: Smittevernoverlegen med klar melding til Bodø-folket 

FREDAG 13.08.2021: Ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune, fredag.

Det er 14 personer i isolasjon og cirka 60 personer i karantene i Bodø.

TORSDAG 12.08.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det melder fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune.

- De tre er nærkontakter til tidligere smittet, og er sannsynligvis smittet i forbindelse med reise til utlandet, sier Bjørnstad.

Det er 14 personer i isolasjon og fortsatt cirka 60 personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 11.08.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

- Personen er smittet i forbindelse med reise til utlandet, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad.

Det er nå 12 personer isolasjon og cirka 60 personer i karantene i Bodø.

TIRSDAG 10.08.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Personen er smittet i forbindelse med reise til utlandet.

Det opplyser Jørgen Bjørnstad, fungerende helseleder i Bodø kommune, tirsdag.

Det er nå 14 personer isolasjon og cirka 60 personer i karantene i Bodø.

Lørdag 07.08.21

I Bodø er det registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. Alle er nærkontakter som allerede var i karantene på tidspunkt for smitte. – Testene som er ble gjort av barn og voksne i Norlandia Breivika barnehage er alle negative, sier Bjørnstad. Det er nå 18 pasienter i isolasjon og om lag 80 personer i karantene i Bodø.

Fredag 06.08.21

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. Begge tilfellene gjelder smitte på reise, den ene utenlands og den andre på reise i Norge.

Det er nå 19 pasienter i isolasjon og om lag 80 personer i karantene i Bodø.

Torsdag 05.08.21 Fire smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. Tre av tilfellene gjelder smitte ved reise i utlandet, og den fjerde er smitte ved nærkontakt der vedkommende allerede var i karantene.

Det er nå 18 pasienter i isolasjon og om lag 80 personer i karantene i Bodø.

Onsdag 04.08.21 Fire smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. En person er smittet på utenlandsreise, to er nærkontakter som var i karantene på tidspunkt for smitte, og den fjerde har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det er nå 17 pasienter i isolasjon og 61 personer i karantene i Bodø.

Tirsdag 03.08.21 Tre Smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert tre nye smittetilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. To av pasientene er smittet på reise innenlandsk, og det er høyst sannsynlig også det som er tilfellet for den tredje. – Det er nå 10 pasienter i isolasjon og om lag 40 personer i karantene i Bodø, sier Bjørnstad

Lørdag 31.07.21 Tre Smitte tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. De tre er smittet på reise innenlandsk og har ingen nærkontakter i Bodø.

Per tiden er det 13 pasienter i isolasjon og 40 mennesker i karantene i kommunen.

Fredag 30.07.21

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad. Begge er smittet ved nærkontakt og personene var allerede i karantene. Det er nå 10 personer i isolasjon og 35 personer i karantene i Bodø

Torsdag 29.07.21 Fire nye smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad. Tre av tilfellene er smitte ved nærkontakt og der personene allerede var i karantene. – Det fjerde tilfellet har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår for fullt, sier Bjørnstad. Det er akkurat nå åtte pasienter i isolasjon og 22 personer i karantene i Bodø. – Smitten har økt noe de siste dagene og vi ber folk huske på smittevernreglene og ha lav terskel for å melde seg til testing, sier Bjørnstad og legger til at det fortsatt er ledige timer for vaksinering fredag og mandag for alle over 18 år.

 

Onsdag 28.07.21 Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, sier fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad i Bodø kommune. Han opplyser at tilfellet har kjent smittevei. Det er nå fire pasienter i isolasjon og 21 personer i karantene

Tirsdag 27.07.21 To nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad. Ett av tilfellene er import fra utlandet, og den andre personen er smittet etter reise innenlands. Det er nå tre personer i isolasjon og 21 mmennesker i karantene i Bodø

Søndag 25.07.21

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen. Vedkommende er smittet ved nærkontakt, og var i karantene da smitten ble kjent. – Det er nå en person i isolasjon og 18 personer i karantene i Bodø, sier Rasmussen

 

LØRDAG 17.07.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Personen har vært på reise i utlandet, og har vært i karantene er nå i isolasjon.

Det er i tillegg én person som er nærkontakt, og som er i karantene, i forbindelse med smitte-tilfellet. 

ONSDAG 14.07.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

De tre har vært på reise i utlandet, og har vært i karantene etter innreise til Norge og er nå i isolasjon.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå seks personer i isolasjon og cirka 60 personer i karantene i Bodø.

 

FREDAG 09.07.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle i Bodø, siste døgn.

Dette gjelder en nærkontakt til tidligere smittet.

- Smitte-tilfellet er tilknyttet Alstad skole SFO og derfor er både elever og ansatte som regnes som nærkontakter satt i karantene, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Han opplyser om at alle nærkontakter nå vil bli testet.

- Dette er den første interne smitten i Bodø som vi har registrert siden 20. mai, og vi jobber nå for å forebygge videre smittespredning, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Det er nå fire personer i isolasjon og cirka 25 personer i karantene i Bodø.

TORSDAG 08.07.21: To nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Den ene er nærkontakt av tidligere smittet, og den andre er blitt smittet på reise.

Det er nå tre personer i isolasjon og cirka 30 personer i karantene.

ONSDAG 07.07.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Personen er mest sannsynlig blitt smittet på reise, og er nå i isolasjon.

Det er et begrenset antall personer i karantene, i forbindelse med smitte-tilfellet.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

ONSDAG 30.06.21: Ett nytt smitte-tilfelle i Bodø

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, onsdag.

Personen ble trolig smittet i forbindelse med reise på Østlandet, og er nå i isolasjon.

SØNDAG 20.06.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn.

Dette gjelder importsmitte fra utlandet. Den smittede personen har vært i karantene og er nå i isolasjon.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Torsdag 10.06.21: Pressemelding angående smitte-tall: 

Den positive utviklingen av smitte i Bodø gjør at vi fra nå slutter å videreformidle tall som forteller om 0 smittede. Dersom det skjer en endring til det negative kommer vi selvsagt til å starte formidlingen igjen.

Tirsdag 08.06.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, og det er nå to personer i karantene i Bodø.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Mandag 07.06.2021 Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I løpet av helga er det gjort 66 tester, og det er nå to personer i karantene i Bodø.

Søndag 06.06.2021 Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå en pasient i isolasjon og en person i karantene i komunen

– Det er grunn til å gjenta budskapet om at alle som kommer til Bodø fra områder med mye smitte må ha lav terskel for å teste seg. Det er gratis og bestilles hos Bodø kommune. Områder med mye smitte er f.eks Tromsø, Trondheim og Oslo, sier Rasmussen

Lørdag 05.06.2021 Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Ingen pasienter er i isolasjon og en person er i karantene etter nærkontakt ved reise i Trondheim. – Alle som kommer til Bodø fra områder med mye smitte, som f.eks Trondheim, Tromsø eller Oslo, må ha lav terskel for å teste seg og alle må følge smittevernreglene, sier Rasmussen.

FREDAG 04.06.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, og for første gang i år er det heller ingen pasienter i isolasjon eller nærkontakter i karantene, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

TORSDAG 03.06.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er ingen i isolasjon og to personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 02.06.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, og det er nå 11 dager siden siste registrerte smitte i kommunen, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er ingen pasienter i isolasjon, og to personer er i karantene.

TIRSDAG 01.06.21: Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er ingen i isolasjon, men fortsatt tre personer i karantene i Bodø.

 

MANDAG 31.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå ingen i isolasjon og tre personer i karantene i Bodø.

SØNDAG 30.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå ingen i isolasjon og fire personer i karantene i Bodø.

LØRDAG 29.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå ingen i isolasjon og fem personer i karantene i Bodø.

FREDAG 28.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå to pasienter i isolasjon og to personer i karantene i Bodø.

TORSDAG 27.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen I Bodø kommune.

Det er nå to pasienter i isolasjon og 16 personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 26.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen. To pasienter er i isolasjon og 15 personer er i karantene i Bodø akkurat nå.

TIRSDAG 25.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19,opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå tre pasienter i isolasjon og 15 personer i karantene i Bodø.

MANDAG 24.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå tre pasienter i isolasjon og 15 personer i karantene i Bodø.

SØNDAG 23.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå tre pasienter i isolasjon og 16 personer i karantene.

LØRDAG 22.05.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Vedkommende er smittet etter reise på Østlandet. Det er nå fire personer i isolasjon og 14 mennesker i karantene i Bodø.

FREDAG 21.05.21: Ett nytt smitte-tilfelle

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn. Vedkommende er en nærkontakt som allerede var i karantene, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå fem personer i isolasjon og fire mennesker i karantene i Bodø.

TORSDAG 20.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er fortsatt fem personer i isolasjon og 11 personer i karantene i Bodø.

ONSDAG 19.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fem personer er i isolasjon og 11 personer i karantene i Bodø nå.

TIRSDAG 18.05.21: Tre nye smitte-tilfeller 

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste. Alle er nærkontakter som var i karantene, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå sju personer i isolasjon og 12 nærkontakter i karantene i Bodø.

MANDAG 17.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

SØNDAG 16.05.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av Covid-19 i Bodø, siste døgn. 

- Personen har sannsynligvis blitt smittet på reise til en annen kommune i Nord-Norge, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 

LØRDAG 15.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

FREDAG 14.05.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Dette gjelder import-smitte fra Østlandet, og personen var allerede i karantene da smitten ble påvist, sier Rasmussen.

TORSDAG 13.05.21: Ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

ONSDAG 12.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller – ingen personer i isolasjon

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Tre personer er i karantene, men det er nå ingen personer i isolasjon på grunn av covid-19 i Bodø.

- Det er selvsagt gledelig og dette er en situasjon vi håper vil holde seg, sier Rasmussen som ber folk fortsatt følge de nasjonale regler og råd for smittevern.

Nå starter også årets russefeiring i Bodø.

- Vi ønsker russen en fin feiring. Men selv om det per tiden ikke er påvist smitte i Bodø, så er det viktig at også russen forholder seg til de råd og regler som gjelder for smittevern. Vi vet dessverre at smitte-situasjonen kan endres raskt, sier Stian Wik Rasmussen.

 • Antall personer i isolasjon: 0
 • Antall personer i karantene: 3
 • Antall testet siste døgn: 45

TIRSDAG 11.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det siste døgn ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I går ble det gjort 52 tester, en person er fortsatt i isolasjon og nå er det to personer i karantene i Bodø.

–Folk må fortsatt ha lav terskel for å be om test hvis de har symptomer, sier Rasmussen.

MANDAG 10.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I løpet av helge ble det gjort 62 tester, en person er i isolasjon og seks personer i karantene i Bodø.

SØNDAG 09.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. En person er i isolasjon og sju er i karantene i Bodø nå.

 

LØRDAG 08.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I går ble det gjort 40 tester, en person er i isolasjon og ni mennesker er i karantene.

FREDAG 07.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I går ble det gjort 48 tester, og det er nå tre personer i isolasjon og 12 i karantene i Bodø

TORSDAG 06.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I dag er det fem personer i isolasjon og 24 mennesker i karantene. I går ble det testet 25 personer.

ONSDAG 05.05.21: Ett nytt smitte-tilfelle 

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det dreier seg om smitte ved nærkontakt, og vedkommende var allerede i karantene.

Ni personer i Bodø er nå i isolasjon, 56 i karantene, og i går ble knapp 50 personer testet.

TIRSDAG 04.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn. Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

 • I underkant av 70 personer ble testet mandag.
   
 • Antall personer i isolasjon: 9
 • Antall personer i karantene: 65

MANDAG 03.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I løpet av helga er 157 personer testet, 11 personer er i isolasjon og knappe 100 mennesker er i karantene nå.

SØNDAG 02.05.21: To nye smitte-tilfeller

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- En er nærkontakt i karantene, mens den andre sannsynligvis er import-smitte fra Vestlandet og der smitte-sporing pågår, sier Rasmussen.

LØRDAG 01.05.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

FREDAG 30.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

I går ble det testet 420 personer, og totalt denne uka er gjort over 1000 tester i Bodø.

Det er nå 15 personer i isolasjon, og til sammen 250 mennesker i karantene, av disse er knappe 150 personer i Forsvaret.

TORSDAG 29.04.21: Fire nye smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. 

Tre av smitte-tilfellene er nærkontakter, mens det fjerde smitte-tilfellet har ukjent smitte-vei. 

Alle de fire smittede er tilknyttet Forsvaret. 

Her kan du se torsdagens pressekonferanse i opptak: 

 

ONSDAG 28.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle 

Siden i går er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette gjelder et tilfelle med ukjent smittevei, men smittesporing pågår. I går kveld ble det også meldt om ett nytt tilfelle med kjent smittevei.

– Det ble testet 110 personer i går, og testingen av vernepliktige, befal og sivilt ansatte i Forsvaret fortsetter i dag, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

TIRSDAG 27.04.21: Tre nye smitte-tilfeller 

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle er smittet ved nærkontakt og alle var i karantene på smittetidspunktet. Også de nye smitte-tilfellene er knyttet til Forsvaret i Bodø.

– Prøvene fra helga viser at samtlige er smittet av den engelske varianten, sier Rasmussen. I går ble det testet 127 personer i Bodø, ni er i isolasjon og om lag 80 personer i karantene i Bodø.

MANDAG 26.04.21: Fem nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det siste døgn registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Alle gjelder smitte ved nærkontakt der personene var i karantene på smittetidspunktet, sier Rasmussen.

I løpet av fredag og søndag er det til sammen seks nye tilfeller, og alle er som Forsvaret allerede har opplyst, knyttet til Bodin Leir.

Som følge av den nye smitten er 69 personer nå i karantene.

SØNDAG 25.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå én person i isolasjon og om lag 40 personer i karantene i Bodø.

LØRDAG 24.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Det er ukjent smittevei, og alle nærkontakter blir testet i løpet av dagen, sier Rasmussen.

FREDAG 23.04.21: Ingen nye smittede

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå to personer i isolasjon i kommunen.

TORSDAG 22.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

For fjerde dag på rad er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå to personer i isolasjon og seks i karantene i Bodø. 50 personer ble testet i går.

TIRSDAG 20.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller - se tirsdagens pressekonferanse i opptak: 

Det er ikke meldt om nye smitte-tilfeller i Bodø, siste døgn. 

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen om. 

I tirsdagens pressekonferanse  forteller Hagen at mer enn 300 personer i Bodø har vært smittet av den sørafrikanske varianten av koronaviruset, men at det nå er elleve dager siden sist gang det ble påvist et smitte-tilfelle av denne varianten. 

Smitte-situasjonen og vaksinering er hovedtemaene i tirsdagens pressekonferanse, som du kan se i opptak her: 

 

MANDAG 19.04.21 Ingen nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå fire personer i isolasjon og 23 personer i karantene i Bodø.

-Pågangen når det gjelder testing er fortsatt synkende. Søndag ble 41 personer testet, sier Rasmussen.

SØNDAG 18.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Dette gjelder importsmitte fra utlandet, og personen er i innreise-karantene og isolasjon.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

LØRDAG 17.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

FREDAG 16.04.2021: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Dette gjelder nærkontakt med kjent smittevei, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Antall testet siste døgn: 55
Antall i isolasjon: 6
Antall i karantene: 29

TORSDAG 15.04.2021: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Antall testet siste døgn: 84

Antall i isolasjon: 7

Antall i karantene: 22

ONSDAG 14.04.2021: To nye smitte-tilfeller 

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

– Begge gjelder importsmitte fra utlandet der personene var i karantene på smitte-tidspunktet, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

 • Antall testet siste døgn: 85 
 • Antall i isolasjon: 8 
 • Antall i karantene: 13

TIRSDAG 13.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. I går ble det testet 85 personer i Bodø,  ni personer er i isolasjon og 16 personer er i karantene i kommunen.

MANDAG 12.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

I løpet av helga er det testet 117 personer, de fleste på søndag.

– Det er mye mindre pågang fra folk som ønsker testing nå enn før, sier daglig leder Jørgen Bjørnstad på Bodø legevakt.

SØNDAG 11.04.21: Tre nye smitte-tilfeller 

I Bodø er et siste døgn registret tre nye smitte-tilfeller av covid-19. – Alle er nærkontakter som var i karantene på smittetidspunktet, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

LØRDAG 10.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle

 Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, og vedkommende har det vi betegner som kjent smittevei, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

FREDAG 09.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert et nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn.

Dette gjelder import-smitte fra Østlandet, og personen var i karantene på tidspunktet for smitte.  

Det ble i går, torsdag, testet 75 personer i Bodø kommune.

Smitte-situasjonen og tiltak var hovedtema for fredagens pressekonferanse fra Bodø kommune. 

Nasjonale tiltak fra mandag
Fra og med midnatt natt til mandag 12. april er det de nasjonale tiltakene som gjelder i Bodø.

Alle andre tiltak, både kommunale og regionale forskrifter, er fjernet.

Se fredagens pressekonferanse fra Bodø kommune i opptak her: 

 

TORSDAG 08.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det ble testet 95 personer i går, og det er fortsatt betydelig mindre pågang for testing enn det var i perioden før påske.

- I Bodø er det nå åtte personer i isolasjon, og i underkant av 30 personer i karantene, sier Rasmussen.

ONSDAG 07.04.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

Alle tre er nærkontakter som allerede var i karantene.

De siste to dagene har det vært testet henholdsvis 125 og 117 personer.

PRESSEMELDING ONSDAG: Opphever lokal forskrift

Se onsdagens pressekonferanse i opptak her: 

 

TIRSDAG 06.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

På grunn av påsken har det vært lavere test-aktivitet, men det har likevel blitt testet 361 personer i perioden fra og med onsdag 31. mars og til og med i går, mandag, 5. april.

PRESSEMELDING TIRSDAG: Forslag om å åpne en-til-en-tjenester og skoler og barnehager på gult nivå

MANDAG 05.04.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

- Alle tre har foreløpig ukjent smitte-vei, men smittesporing pågår, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

I tillegg til testing på luftveislegevakta, ble det søndag testet 37 personer på Bodø lufthavn og alle de prøvene var negative.

SØNDAG 04.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 80 personer er blitt testet.

LØRDAG 03.04.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, siste døgn. Smitte-tilfellet gjelder nærkontakt, og der personen var i karantene.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå mindre pågang når det gjelder personer som ønsker å ta covid-test, og langfredag har det kun blitt utført testing på luftveislegevakta. 

FREDAG 02.04.21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

Dette etter at 55 personer er testet.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

TORSDAG: 01.04:21: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Tallet på personer som ønsker å ta covid-testen går ned (74 i går), og mindre pågang kan være et tegn på at  det er mindre smitte i Bodø per tiden, sier Rasmussen.

Det er nå 9 personer i isolasjon og om lag 30 mennesker i karantene i Bodø.

ONSDAG 31.03.21: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn. Dette gjelder import-smitte fra Østlandet.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er i dag ni personer i isolasjon i Bodø.

TIRSDAG 30.03.21: Ett nytt smitte-tilfelle
Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette gjelder smitte ved nærkontakt, og vedkommende var i karantene på tidspunkt for smitte.

MANDAG 29.03.21: Ingen nye smitte-tilfeller 
Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

SØNDAG 28.03.21: Ingen nye smitte-tilfeller
Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

LØRDAG 27.03.21: Tre nye smitte-tilfeller
I Bodø er det siste døgn registrert tre nye tilfeller av covid-19. Alle er nærkontakter som var i karantene på smittetidspunktet, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

FREDAG 26.03.21: Fem nye smitte-tilfeller 
Det er registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Fire er nærkontakter, og en har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

TORSDAG 25.03.21: Fire nye smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Alle fire gjelder nærkontakter der personene var i karantene på smittetidspunktet.

Det opplyser helseleder i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen.

ONSDAG 24.03.21: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller i Bodø siste døgn.

Alle har ukjent smittevei.

- Situasjonen er ikke landet, men det er grunn til å tro at vi nå begynner å se effekt av de strenge tiltakene og at vi er på rett vei nå, sier Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø kommune.

Han opplyser om at det er flere og mer alvorlige sykdomsforløp knyttet til den sørafrikanske varianten av viruset, og at dette gjelder yngre personer, samt at denne virusvarianten er mer smittsom.

- De sosiale kontaktene må skrus ned. Man må holde god avstand – to meter - og følge alle smittevernregler, sier Kai Brynjar Hagen.

Se onsdagens pressekonferanse i opptak: 

 

TIRSDAG 23.03.21: Åtte nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det siste døgn registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19.

Alle gjelder nærkontakter der personene var i karantene på smittetidspunktet, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

MANDAG 22.03.21: To nye smitte-tilfeller 

Siste døgn er det registrert to nye smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det ene tilfellet gjelder nærkontakt der vedkommende var i karantene på tidspunkt for smitte. Det andre er import-smitte der personen også var i innreisekarantene.

SØNDAG 21.03.21: Ni nye smitte-tilfeller

Det er registrert ni nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Sju av tilfellene er nærkontakter som alle var i karantene på smittetidspunktet.

- I dag er det ett tilfelle med ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

Det siste gjelder importsmitte der vedkommende var i innreisekarantene. Det er per tiden 68 personer i isolasjon og omlag 200 mennesker i karantene i Bodø.

LØRDAG 20.03.21: 11 nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert 11 nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Fem av disse er smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene, og fem er importsmitte der de de gjelder også var i karantene.

– Ett tilfelle har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

Det er nå 62 personer i isolasjon og om lag 200 nærkontakter i karantene i Bodø

FREDAG 19.03.21: Seks nye smitte-tilfeller 

Det er registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Alle seks er nærkontakter der personene var i karantene på smitte-tidspunktet.

TORSDAG 18.03.21: 16 nye smitte-tilfeller – se torsdagens pressekonferanse i opptak

Det er registrert 16 nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

12 er nærkontakter og fire har ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det er i dag 52 personer i isolasjon og 250 personer i karantene i Bodø.

PRESSEMELDING: Hjemmeskole for fire skoler

Her kan du se torsdagens pressekonferanse i opptak: 

 

ONSDAG 17.03.21:  Seks nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Tre av disse er nærkontakter i karantene, en er import-smitte der personen er i karantene.

– De to siste har ukjent smittevei og smittesporing pågår, sier Rasmussen.

PRESSEMELDING: Videregående skoler i Bodø stenges

PRESSEMELDING:  Nye regler for besøk på sykehjem

PRESSEMELDING:   - Last ned smittestopp-appen

 

TIRSDAG 16.03.21: Seks nye smitte-tilfeller. Innfører nye tiltak. 

Det er registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

Alle seks med foreløpig ukjent smittevei.

Det er i dag 41 personer i isolasjon og 150 personer i karantene i Bodø.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen om under tirsdagens pressekonferanse.

I samme pressekonferanse opplyste ordfører Ida Pinnerød om at det blir nye og strengere tiltak.

Nå vil også  disse én-til-én-virksomhetene  holde stengt: frisører/barbershop, hudpleie inkludert behandling av hud/negler, solarier, hårfjerning, massasje, tatovering,  hulltaking/piercing.  Dette gjelder ikke én-til-én-virksomheter som drives i medisinsk øyemed.

Den nye forskriften vil tre i kraft fra og med midnatt, natt til torsdag.

Se tirsdagens pressekonferanse fra Bodø kommune i opptak: 

 

MANDAG 15.03: Seks nye smitte-tilfeller 

Det er registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

To av disse er nærkontakter der personene var i karantene på smittetidspunktet.

– Fire har ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

Det er nå 43 personer i isolasjon og om lag 200 personer i karantene i Bodø.

SØNDAG 14.03: Fem nye smitte-tilfeller

Det er registrert fem nye korona-smittede i Bodø siste døgn.

Alle fem er nærkontakter, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

LØRDAG 13.03: Fire nye smitte-tilfeller

Det er registrert fire nye korona-smittede i Bodø siste døgn.

Tre er nærkontakter, og én har foreløpig uavklart smittekilde, men smittesporing pågår.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, lørdag morgen.


FREDAG 12.03: Nå innføres de strengeste smittevern-tiltakene i Bodø kommune. Se fredagens pressekonferanse fra Bodø kommune her:

LES MER: Nå innføres de strengeste smittevern-tiltakene i Bodø kommune 

FREDAG MORGEN: Sju nye smitte-tilfeller 
Det er registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Alle tilfellene gjelder nærkontakter der personene allerede var i karantene på smittetidspunktet.

TORSDAG 11.03: Seks nye smitte-tilfeller – se torsdagens pressekonferanse i opptak

Det er registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Fem er nærkontakter, og en har foreløpig ukjent smittevei.

Det er nå 59 personer i isolasjon og 150 mennesker i karantene i Bodø .

Formannskapet i Bodø vedtok, enstemmig,  torsdag å forlenge den midlertidige forskriften om smitteverntiltak for Bodø kommune.

Anbefalingen om bruk av munnbind fortsetter.

Det var 26. februar denne midlertidige forskriften ble innført, den vedtas for én uke om gangen, og kan forlenges.  

Nå er den altså vedtatt å gjelde fra 12. mars og til 25. mars – og det med noen få endringer.

Det er særlig om antall personer på arrangementer det nå er blitt strengere.

Nå kan det kun være 20 personer på innendørs arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. (Tidligere var dette 100 personer.)

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere enn 10 personer til stede samtidig.

Antallet inkluderer evt. arrangører og støttepersonell.

LES OGSÅ: Forlenger og strammer inn lokale tiltak 

Smitte-situasjonen og lokale smittevern-tiltak var hovedtemaene for torsdagens pressekonferanse, som du kan se i opptak her:

 

ONSDAG 10.03: Ni nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert ni nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fem av disse er nærkontakter som allerede var i karantene på tidspunkt for smitte, mens de fire siste foreløpig har ukjent smittevei.

– Smittesporing pågår, sier Rasmussen.

TIRSDAG 09.03: Ni nye smitte-tilfeller

Det er registrert ni nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn. Sju er nærkontakter og to har fortsatt uavklarte smittevei, men smittesporing pågår.

I dag er 66 personer i isolasjon og om lag 250 personer i karantene, i Bodø. 

I forrige uke ble det testet 2.619 personer for koronavirus, i helgen ble det testet 297 personer og mandag 267 personer.

Smitte-situasjonen i Bodø, nasjonale tiltak og anbefalinger, og lokale smittevern-tiltak var hovedtemaene for tirsdagens pressekonferanse som du kan se i opptak her:

 

 

MANDAG 08.03:  Fem nye smitte-tilfeller

Det er fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

Fire av dem er nærkontakter, og den siste har fortsatt ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

Det er i dag 90 personer i isolasjon og 300 personer i karantene i Bodø.

- Vi er midt i det største utbruddet som har vært i Bodø kommune siden pandemien startet. Situasjonen er alvorlig, og vi vet ennå ikke om tiltakene har hatt den nødvendige effekten, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen som nok en gang ber folk ta smittevern-reglene på dypeste alvor.

- Vi har sett eksempler på at én person kan smitte ganske mange andre, sier Hagen.

Kommuneoverlege Tor Claudi påpeker at smitte-tallene i Bodø har vært stabile den siste tiden.

- Det er bedre enn at smitte-tallene går opp, men det er ikke tilstrekkelig. Vi må få ned smitte-tallene for å få kontroll på dette, sier Claudi og opplyser om at det er den sørafrikanske varianten av viruset som er ute i Bodø.

- Den smitter raskere og den er i hvert fall ikke mildere, sier Tor Claudi.

Se mandagens pressekonferanse i opptak her: 

 

 

SØNDAG 07.03: Fire nye smitte-tilfeller 

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Halvparten av disse er nærkontakter som var i karantene på tidspunkt for smitte, mens de to siste foreløpig har ukjent smittevei.

– Smittesporingen pågår for fullt, sier Hagen.

LØRDAG 06.03: Ti nye smitte-tilfeller 

Det er registrert 10 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Ni av disse er nærkontakter som var i karantene på smittetidspunktet. – Den siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Hagen.

FREDAG 05.03: 12 nye smitte-tilfeller  

I Bodø er det registrert 12 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Av dette er 10 tilfeller smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene.

- De to siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

TORSDAG 04.03: Sju nye smitte-tilfeller  

Det er registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fem av disse er nærkontakt som allerede var i karantene på smitte-tidspunkt. De to siste har så langt ukjent smittevei, men smittesporing pågår.

PRESSEMELDING: Forlenger smittevern-tiltak i Bodø 

PRESSEMELDING: Rødt nivå på skolene i Bodø 

ONSDAG 03.03: Tre nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

En av disse er nærkontakt som allerede var i karantene på smitte-tidspunkt. De to siste er nylig meldt inn, og smittesporing pågår.

TIRSDAG 02.03: Nye smitte-tilfeller 

Siden mandag ettermiddag er det registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Til sammen har det kommet 15 nye tilfeller siste døgn, og samtlige er nærkontakter som allerede var i karantene.

MANDAG KVELD 01.03: Åtte nye smitte-tilfeller 

Mandag ettermiddag er det registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

I formiddag ble det meldt om tre smitte-tilfeller slik at det i dag er til sammen er 11 nye smittede i Bodø. - Ni tilfeller gjelder smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene.

To tilfeller har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

MANDAG 01.03: Tre nye smitte-tilfeller 

Mandag formiddag er det registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19, og alle er nærkontakter som var i karantene på smittetidspunktet, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Dette er svar på om lag en tredel av de 345 testene som er til analyse på Nordlandssykehuset.

SØNDAG KVELD 28.02: 25 nye smitte-tilfeller

I løpet av søndag er det registrert 25 nye smitte-tilfeller i Bodø, opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Av disse er 24 nærkontakter som allerede var i karantene på smitte-tidspunkt. Den siste har foreløpig ukjent smittevei, men smitte-sporing pågår.

– Dette er det høyeste smittetrykket vi har hatt i Bodø på en dag. Situasjonen er meget alvorlig, men oppe i alt er det positivt at vi har kontroll på alle de 24 nærkontaktene, sier Hagen.

Bodø kommune har per nå 345 tester inne til analyse som det er ventet svar på i morgen.

SØNDAG 28.02: Sju nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert sju nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Dette gjelder seks personer smittet ved nærkontakt, og der personene allerede var i karantene. 

– Den sjuende har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår, sier Rasmussen.

LØRDAG 27.02: Åtte nye smitte-tilfeller

Det er registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siden fredag kveld, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Seks av disse er smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene.

- De to siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

FREDAG KVELD 26.02: Tre nye smitte-tilfeller – innfører ny lokal forskrift om smitteverntiltak

Bodø kommune inviterte til en ny pressekonferanse fredag kveld klokken 18:00. 
Der ble det først opplyst om at det er tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø. 
Til sammen er det 14 nye smitte-tilfeller siste døgn, og halvparten av disse har uavklart smittekilde. 

Situasjonen er så uavklart og alvorlig at kriseledelsen i Bodø kommune, i samråd med FHI og Statsforvalteren i Nordland, har bestemt å innføre en ny lokal forskrift som omhandler sosial kontakt.

- Forskjellen på en anbefaling og en forskrift, er at med en forskrift kan det medføre sanksjoner. Så dette er en streng inngripen, sa ordfører Ida Pinnerød da hun presenterte de ulike punktene i forskriften. 

Den midlertidige forskriften trer i kraft 26. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med fredag 5. mars 2021 kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 

Her er noen hovedpunkter fra forskriften:

Private sammenkomster og arrangementer: Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det kan ikke være flere enn 10 personer på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted. Det kan ikke være flere enn 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette gjelder selv om krav til avstand er ivaretatt.

Stenger ned: Idrettshaller og treningssentre må holde stengt, med noen få unntak. Svømmehaller, badeland, spaanlegg og lignende må også holde stengt, men med noen få unntak. Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter – må også stenge.

Skjenkestopp: Det innføres skjenkestopp for alle steder som har skjenkebevilling. Serveringssteder skal også registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Her kan du lese den midlertidige forskriften i sin helhet. 

Tidligere i dag, fredag, sendte også kommunen ut en anbefaling om generell bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom – som for eksempel i kollektivtransport, men også butikker og kjøpesentre.

LES OGSÅ: Anbefaler økt bruk av munnbind

PRESSEKONFERANSE FREDAG KLOKKEN 12:00:

 • Elleve nye smitte-tilfeller siste døgn – sju av dem med uavklart smittekilde.
 • Bodø kommune med nye oppfordringer om å begrense sosial kontakt og generell bruk av munnbind i det offentlige rom (som for eksempel kollektivtransport, butikker/kjøpesentre).

Det er elleve nye smitte-tilfeller i Bodø kommune siste døgn. Fire av dem er nærkontakter, sju av dem har foreløpig ikke kjent smittekilde, men smittesporing pågår.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen om i starten av fredagens pressekonferanse.

Den siste uken er 1.200 personer testet og 31 av dem med positive prøvesvar.

- Det er mer smitte nå og den kontrollen som vi mener vi har hatt, har vi mistet litt nå det siste døgnet. Det bekymrer oss, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

Kriseledelsen i Bodø kommune hadde møte tidligere denne fredagen. Der ble det besluttet at Bodø kommune kommer med nye anbefalinger. Men foreløpig ingen lokale forskrifter.

- Det har vært drøftet om vi skal ha lokale forskrifter for å begrense sosial kontakt. Det avventer vi, men vi kommer med noen anbefalinger, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og fortsetter:

- Vi anbefaler at alle begrenser sosial kontakt så mye som mulig, og spesielt dersom man har sykdomstegn. Vi vil også anbefale en generell bruk av munnbind i det offentlige rom – som for eksempel i kollektivtransport, men også butikker og kjøpesentre. Når det gjelder arbeidsplasser, så må de enkelte arbeidsgiverne vurdere dette.

- Vi ser at smitten har kommet i sosiale relasjoner, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

Ordfører Ida Pinnerød sier dette er en alvorlig situasjon.

- Vi har ikke hatt så mange smittet i Bodø på så kort tid, og vi ser at den sørafrikanske varianten av viruset er mye mer smittsomt enn det som vi har lært oss å leve med i pandemien, sier ordføreren som igjen ber folket om å brette opp ermene.

- Her er vi nødt til å gjøre en jobb og ta i et tak for å få bukt med dette, sier Ida Pinnerød.

PRESSEMELDING: Anbefaler økt bruk av munnbind

 • Se fredagens pressekonferanse i opptak her: 

 

 

 

TORSDAG 25.02, pressemelding klokken 12:00: Nye smitte-tilfeller i Bodø

Torsdag formiddag er det registrert ytterligere to smitte-tilfeller med covid-19 i Bodø, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi. De er smittet ved nærkontakt, og var allerede i karantene på smitte-tidspunktet. Som følge av dette er to klasser på andre og femte trinn ved Saltvern skole, tilsammen 70 elever og lærere  satt i karantene.

Det er også bestemt at husstandsmedlemmer til de 70 blir satt i avventende karantene.

Avventende karantene betyr grovt sett at nærkontakter til nærkontakter må være i karantene inntil den enkeltes nærkontakt tester negativt.

- Hustandsmedlemmer i avventende karantene skal ikke teste seg dersom de er symptomfri, sier kommuneoverlege Jim Andre Dahl. 

TORSDAG 25.02: Ett nytt smitte-tilfelle 

Torsdag morgen er det meldt om et nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Til sammen er det registrert ni nye tilfeller siste døgn. Åtte av disse er smittet ved nærkontakt, og personene var allerede i karantene ved smitte-tidspunkt.

Det niende tilfellet er så langt uavklart smittekilde, men smittesporing pågår.

ONSDAG KVELD 24.02: Åtte nye smitte-tilfeller 

Det er onsdag kveld registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle disse med unntak av en er smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene. I det siste tilfellet er smittekilde foreløpig uavklart, men smittesporing pågår.

Ved Saltvern skole er to klasser på andre og femte trinn satt i avventende karantene.

-Det er ikke registrert smitte ved skolen, men to elever er nærkontakt til smittet person, og derfor brukes det avventende karantene, sier rektor Wår Iren Monsen ved Saltvern skole. I tillegg blir det hjemmeskole på klassen 5A og 5b i morgen, torsdag, fordi også lærere er i avventende karantene.

Ved Norlandia Stadionparken barnehage i Bodø holder to avdelinger stengt etter påvist smitte.

ONSDAG MORGEN 24.02: To nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Begge gjelder smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karatene på smitte-tidspunkt.

TIRSDAG 23.02: Ett nytt smitte-tilfelle. Se tirsdagens pressekonferanse i opptak.

 

 

MANDAG KVELD 22.02: Seks nye smittetilfeller 

I Bodø er det registrert seks nye smitte-tilfeller av covid-19 mandag kveld, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Fem av tilfellene er nærkontakt der de det gjelder allerede var i karantene.

Det sjette tilfellet har foreløpig ukjent smittekilde, og smittesporing pågår.

Tre av disse smitte-tilfellene er elever og ansatte ved Bodø videregående skole, opplyser rektor Nina Røvik.

Som følge av dette er 34 elever og ansatte i karantene, mens 320 elever og ansatte er i avventende karantene.

– Det er ikke behov for å sette skolen i rød kategori, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

 

MANDAG MORGEN 22.02: Ett nytt smitte-tilfelle 

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det gjelder smitte ved nærkontakt der vedkommende allerede var i karantene.

OPPDATERT SØNDAG 21.02: Fire nye smittede

I Bodø er det registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Tre av disse gjelder smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene. Den fjerde har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporing pågår.

OPPDATERT LØRDAG 20.02: Ett nytt smitte-tilfell 

Det er registrert ett smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette gjelder smitte ved nærkontakt, og vedkommende var i karantene på tidspunkt for smitte.

OPPDATERT FREDAG 19.02: To nye smitte-tilfeller 

Det er registrert to nye smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. 

Den ene dreier seg om smitte ved nærkontakt der vedkommende allerede var i karantene da smitten ble påvist.

Den andre er trolig også smitte ved nærkontakt. Smittesporing pågår.

Fra i dag er også alle skoler i Bodø på gult nivå.

OPPDATERT TORSDAG 18.02: To nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Begge er nærkontakter som var i karantene da smitten ble påvist.

OPPDATERT ONSDAG 17.02: Syv nye smitte-tilfeller

Det er registrert syv nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Seks av disse er nærkontakter og én er importsmitte.

- Det store antallet er ingen bekymring, fordi det er forventet og er personer som har vært i karantene, opplyste smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen om under onsdagens pressekonferanse.

Cirka 300 personer er nå i karantene i Bodø.

Ordfører Ida Pinnerød opplyste videre om smitteverntiltak i Bodø:

- Vi vurderer fortløpende tiltak som er nødvendig. Vi vil sette inn tiltak der det trengs, og mener vi har god oversikt over smittesituasjonen i dag.

Når det gjelder fritidsaktivitet for barn og unge, sa ordføreren blant annet følgende:

- Idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge er viktig. Vi ønsker at de fleste skal kunne gå i gang med aktivitet, nå som vi begynner å få bedre kontroll på situasjonen rundt smitteutbruddet som har vært blant barn og unge.  Men så er det fortsatt noen idrettslag og foreninger der det er nærkontakter, og der vil vi fortsatt be om å holde nede aktiviteten, sa ordføreren. 

Videre opplyste ordføreren om situasjonen for skolene i Bodø:

- Vi har fortsatt Saltvern skole på rødt nivå denne uka. Og så vil vi ha en omfattende testing ved noen trinn på Løpsmark skole. Skolene i Bodø er på gult nivå, bortsett fra Saltvern skole, og nå er NTG tilbake på gult nivå nå, 

Her kan du se onsdagens pressekonferanse i opptak:

 

OPPDATERT TIRSDAG 16.02: Syv nye smitte-tilfeller i Bodø siste døgn

Det er registrert syv nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

- Fem er nærkontakter. Én er en person på gjennomreise, og i det siste tilfellet pågår smittesporing.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen om under tirsdagens pressekonferanse.

Kommuneoverlege Tor Claudi og ordfører Ida Pinnerød deltok på pressekonferansen som du kan se i opptak her:

 

OPPDATERT MANDAG 15.02: Fire nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det registrert fire ny smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Ett av tilfellene gjelder nærkontakt – for de øvrige tre pågår smittesporing for fullt.

OPPDATERT SØNDAG 14.02: Ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Ny melding til idrettslagene: 

Idrettslagene bes utsette alt av innendørs treninger for lagidrett eller grupper for ungdom 13 år og eldre til og med tirsdag 16. februar.
Les mer her. 

PRESSEMELDING: Skolene i Bodø uke 7

Smittesituasjonen i Bodø fører til at det blir en del endringer i driften ved flere skoler i Bodø fra i morgen, mandag.

Les hele pressemeldingen her. 

OPPDATERT LØRDAG 13.02: Fire nye smittede

Det er registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen. Alle er smittet ved nærkontakt, og tilfellene gjelder den sør-afrikanske varianten.

OPPDATERT FREDAG 12.02: Ett nytt smittetilfelle - se fredagens pressekonferanse i opptak. 

PRESSEMELDING fredag klokken 14:10: 

Presisering og oppdatering om smittesituasjonen ved Bodin videregående skole, i etterkant av Bodø kommunes pressekonferanse fredag: 

Flere elever ved Bodin videregående skole kan nå avslutte sin karantene og de aktuelle elevene har fått sms fra skolen om dette.

Det er nå fortsatt cirka 65 elever ved skolen i såkalt avventende karantene inntil prøvesvar foreligger.

Ett nytt smitte-tilfelle

Det er fredag registrert ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Bodø, og dette en snakk om en nærkontakt.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen om under fredagens pressekonferanse fra Bodø kommune.

Med det er det 19 smittede i Bodø nå, og cirka 350 personer i karantene.

- Vi forventer at all smitte i Bodø nå er av den sørafrikanske virusvarianten, sa kommuneoverlege Tor Claudi.

Han forklarte videre at Bodø kommune så langt har god oversikt over smitten. 

Smittesituasjonen har blant gått ut over enkelte skoler i Bodø, den siste tiden.

Ordfører Ida Pinnerød ga en oversikt over hvordan de aktuelle skolene er rammet, under fredagens pressekonferanse.

- Senest søndag får elever og foresatte, ved de aktuelle skolene, beskjed om hvordan situasjonen blir fra mandag, sa ordføreren.

Kommuneoverlege Tor Claudi sier at personer som er i karantene må ha så liten sosial kontakt som mulig.

- En anbefaling fra Bodø kommune nå er at man bruker munnbind dersom man er i karantene og for eksempel skal ut på butikken, sa Tor Claudi under pressekonferansen.

 Se fredagens pressekonferanse i opptak her:

 

OPPDATERT TORSDAG KVELD 11.02:

 

 

To nye smitte-tilfeller 
I Bodø er det registrert to nye tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen. De to er elever ved NTG Ungdom og Bankgata ungdomsskole.

- De er smittet ved nærkontakt og det var ventet positive tester, sier Rasmussen. 

Kommunen venter fortsatt på mange prøvesvar.  

PRESSEMELDING 11.02: Saltvern skole satt på rødt nivå - hjemmeskole for klassetrinn ved Aspåsen skole. 

OPPDATERT 10.02: Ett nytt smitte-tilfelle 

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, og vedkommende er smittet ved nærkontakt, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Bodø kommune inviterte til ny pressekonferanse, onsdag klokken 12:00: 

- Det har til sammen vært 12 nye smitte-tilfeller de to siste dagene. 13 personer er i isolasjon og cirka 250 personer i karantene, deriblant fra NTG, opplyser kommunikasjonssjef Tord Berthinussen. 

Venter på flere prøvesvar
- Vi fikk 100 prøvesvar i går, og der ett var positivt og det var en nærkontakt. Nå venter vi på 300 nye prøvesvar, sier kommuneoverlege Tor Claudi som er forberedt på at det vil komme flere smitte-tilfeller.

Karanteneregler: 
Når det gjelder karanteneregler, i forbindelse med dagens smittesituasjon og NTG, understreker kommuneoverlegen følgende:

- Karanteneregler blir mer omfattende dersom dette dreier seg om mutert virus. Vi ønsker derfor en nøyere kontroll på nærkontakter og nærkontakters nærkontakter.  For skoleelever ved NTG som har søsken som går på andre ungdomsskoler eller videregående skoler, så skal også søsknene i karantene. Grunnen til at dette gjelder kun skolelever og ikke foresatte, så er det fordi vi antar at skolelever treffer flere. Det vil også være med omfattende å få inn smitte i andre skoler, sier kommuneoverlegen.

Bodø kommune venter prøvesvar fra FHI, på om dette gjelder mutert virus, torsdag eller fredag, påpeker Tor Claudi.

Melding til Bodø-idretten
Ordfører Ida Pinnerød hadde en beskjed til idretten i Bodø:

- Vi har nå bedt idretten i Bodø om å ta en pause i innendørs gruppeaktivitet for ungdom 13 år og eldre, ut denne uka, til og med 14. februar, inntil vi får en bedre oversikt over smittesituasjonen, sier Pinnerød. 

Les hele meldingen til Bodø-idretten her. 

På spørsmålet om kommunen vil vurderer flere tiltak, svarer ordføreren at dette vil vurderes fortløpende.

 

Se pressekonferansen i opptak her: 

 

OPPDATERT 09.02: To nye smitte-tilfeller - NTG holder stengt ut uken

Det er registrert to nye smitte-tilfeller av Covid-19 i Bodø, i tillegg til de ni smitte-tilfellene som allerede er blitt opplyst om i dag, tirsdag. Med det er tallet 11 nye smittede i Bodø siste døgn.

Det opplyste kommuneoverlege Tor Claudi om under tirsdagens andre pressekonferanse fra Bodø kommune, som ble sendt direkte klokken 16:00. 

Han opplyste også om at begge de to nye smittetilfellene er tilknyttet skolen Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bodø.

NTG holder stengt resten av uken. Også søsken, til elever ved NTG, som går på ungdomsskole eller videregående skole skal være hjemme til negativt prøvesvar foreligger.

- Dette fordi situasjonen er uoversiktlig, sier Tor Claudi.

I tillegg vil også Bankgata ungdomsskole gå over til såkalt rødt nivå.  Her er en skoleklasse i karantene. 

Også på Bodø videregående skole er en skoleklasse i karantene, resten av skolen vil fortsatt være på gult nivå.

Det opplyste ordfører Ida Pinnerød om under pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

- Nå er det tid for å være ekstra varsom og forsiktig, sier ordføreren.

Her kan du se pressekonferansen i opptak:

 

PRESSEMELDING (TIRSDAG 09.02): Ni nye smitte-tilfeller 

Det er registrert ni nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi  i Bodø kommune.

(Tallet er oppdatert fra åtte smitte-tilfeller, som det ble opplyst om tirsdag morgen.)

Smitte-kilden er foreløpig ukjent, og kommunen har satt i gang omfattende smittesporing.

Som følge av smitten er Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bodø stengt i dag.

– Vi vil i løpet av  dagen vurdere om flere skoler skal settes i rød kategori, sier Claudi.

Det er foreløpig ikke oppdaget smitte i institusjoner som sykehjem og sykehus, men flere av personalet på disse stedene er satt i karantene.

- Det er også sendt prøver til Oslo for analyse med tanke på å finne ut om noen er smittet med mutert virus, og svaret på dette får vi i løpet av uka, sier Claudi.

Ti personer er nå i isolasjon i Bodø, og over 150 personer er i karantene.

Se pressekonferansen, som ble sendt klokken 12:00, i opptak her: 

 

OPPDATERT 08.02:

I Bodø er det registrert tre nye smitte-tilfeller av  covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen. I to av tilfellene gjelder det smitte ved nærkontakt og personene har vært i karantene.

I det tredje tilfellet er smittekilde mer usikker, og smittesporing pågår.

OPPDATERT 07.02:

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 06.02:

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Vedkommende er elev ved Bodø videregående skole, åtte andre elever og en ansatt er satt i karantene.

OPPDATERT 05.02:

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 04.02:

I Bodø er det siste døgn registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19,opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette gjelder import-smitte og to nærkontakter er satt i karantene.

OPPDATERT 03.02:

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 02.02:

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø siste døgn, og det er import-smitte, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 01.02:

I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 31.01: 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.
 

OPPDATERT 30.01: To tilfeller med engelsk mutasjon

Bodø kommune fikk lørdag melding fra Folkehelseinstituttet at to tidligere positive korona-tester var smittet av den engelske mutasjonsvarianten, opplyser kommuneoverlege Tor Claudi. Prøvene er av eldre dato, og i ett av tilfellene er den smittede frisk og allerede ute av isolasjon. I det andre tilfeller er personen fortsatt i isolasjon.

Oppdaget ved stikkprøve
Tilfellene av den engelske mutasjonen har blitt oppdaget ved at FHI tar stikkprøver av allerede positive tester, og underlegger disse analyse for andre mutasjoner. – Det er svært betryggende at dette blir gjort, og vi ha rimelig grad av kontroll med de to tilfellene i Bodø, sier Tor Claudi.

Begge disse tilfellene gjelder opprinnelig import-smitte.
 

OPPDATERT 29.01: Ingen nye smittetilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT 28.01: Ett nytt smittetilfelle

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn, og det er import-smitte fra Øst-Europa, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 27.01: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 26.01: To nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Begge tilfellene gjelder importsmitte fra Øst-Europa.

OPPDATERT 25.01: Ingen nye smitte-tilfeller
Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT 24.01: Ingen nye smittede i Bodø 
I Bodø er det ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 23.01: Ett nytt smitte-tilfelle

Siste døgn er det registrert ett nytt smitte-tilfelle i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Smittesporingen pågår fortsatt, men trolig er vedkommende smittet i forbindelse med besøk i Oslo.

PRESSEMELDING LØRDAG: 

Bodø til reisende fra sør:  -Vær forsiktig og test deg

OPPDATERT 22.01: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune

OPPDATERT 21.01: Ett nytt smitte-tilfelle

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn og det er smitte ved nærkontakt, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 20.01: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 19.01: Ett nytt smitte-tilfelle

Det er registrert ett nytt smitte-tilfelle av koronavirus (covid-19) i Bodø siste døgn.

Dette tilfellet gjelder importsmitte fra utlandet.

Tirsdagens koronainfo-sending handlet blant annet om smittesituasjonen i Bodø og om koronavaksine i Bodø, samt oppdaterte nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Her ser du sendingen i opptak:

 

 

OPPDATERT 18.01: Fem nye smittede

Det er registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.  Alle tilfellene gjelder arbeidsinnvandring fra flere land i Øst-Europa, og alle prøvene er tatt på grensen i Junkerdal.

- At tallet på smitte-tilfeller registrert på svenskegrensen i Junkerdal, er som forventet. Vi er svært glade for at det nå har kommet i gang god og obligatorisk kontroll på grensen, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

PRESSEMELDING: Letter på smitteverntiltak

Ungdomsskoler og videregående skoler i Bodø går tilbake til gult nivå for smitteverntiltak, og kommunen åpner haller og basseng for treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge. Krav om munnbind på Bodø lufthavn opphører.

Det er besluttet av kriseledelsen i Bodø kommune mandag ettermiddag.

OPPDATERT 17.01: Ingen nye smittede

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Dette er tredje dag på rad uten smitte.

OPPDATERT 16.01:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, melder helseleder Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT 15.01:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, melder helseleder Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT 14.01:  Fem nye smittede

Det er registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Fire er nærkontakter og den femte er importsmitte fra utlandet.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, torsdag morgen.

OPPDATERT 13.01: Ett nytt smitte-tilfelle

Siste døgn er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Det dreier seg om smitte ved nærkontakt og vedkommende var allerede i karantene da smitten ble påvist.

OPPDATERT 12.01: Tre nye smitte-tilfeller

Siste døgn er det registrert tre nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø.

- To av smittetilfellene er nærkontakter og den tredje gjelder arbeidsinnvandring.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen om i starten av tirsdagens pressekonferanse og koronainfo-sending fra Bodø kommune.

Hovedtemaene for sendingen var smittesituasjonen og opplegget for vaksinering mot Covid-19. Det handlet også om sosiale medier, andre medier og stigmatisering.

I tirsdagens koronainfo-sending deltok smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen, kommuneoverlege Tor Claudi og ordfører Ida Pinnerød.

Her ser du sendingen i opptak:

 

 

 

OPPDATERT 11.01: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 10.01: Fire nye smitte-tilfeller 

Siste døgn er det registrert fire nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, og alle er nærkontakter, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 09.01: Åtte nye smittede 

I Bodø er det siste døgn registrert åtte nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Seks av smitte-tilfellene er nærkontakter hvorav fem i samme miljø. De to andre stammer fra arbeidsinnvandring, og her var alle i karantene.

– Smittetallet er høyt isolert sett, men vi mener likevel å ha god oversikt, sier Wik Rasmussen.

Pressemelding: Hovdejordet åpner igjen

Pressemelding: Smitte ved Bodø-skoler

OPPDATERT 08.01: Tre nye smittede 

Siste døgn er det registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Smittesporing pågår, men det kan se ut som de er tre har samme smittekilde.

Pressemelding: Slik vil kommunen nå ut med vaksine-informasjon 

OPPDATERT 07.01: Tre nye smitte-tilfeller

Det er registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

- Det ene smitte-tilfellet er en nærkontakt, og de to andre er import-smitte fra utlandet, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 06.01: Fem nye smitte-tilfeller i Bodø

Det er registrert fem nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Fire av smitte-tilfellene er nærkontakter av tidligere smittede, ifølge helselederen. 

- Det femte smitte-tilfellet er import-smitte. Det er en person som har kommet fra utlandet via Gardermoen og har testet seg i Bodø, sier Rasmussen.

Det er nå 14 personer i isolasjon og 55 nærkontakter i karantene i Bodø. 

 

OPPDATERT 05.01: 

 

OPPDATERT 04.01: Ett nytt smitte-tilfelle – innfører lokale tiltak

I Bodø er det siste døgn registrert ett nytt smittetilfelle av covid-19.

Siden lillejulaften er det registrert 14 nye smittetilfeller i Bodø.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen påpeker at det ikke er et stort smittetrykk i Bodø

- Vi har god kontroll på de tilfellene som har vært i jula, sier Hagen.

Hovdejordet sykehjem 
Under pressekonferansen mandag snakket smittevernoverlegen også om situasjonen ved Hovdejordet sykehjem der en ansatt fikk påvist smitte.

- Situasjonen er tilfredsstillende og det er ingen indikasjon om at det er smitte ved sykehjemmet. Det ble tatt prøver søndag og vi venter nå på prøvesvarene, sier Hagen.

Vaksinering
Videre sier Hagen at det ventes en lokal oppblussing av smitte. 

Han sier også at det vil bli en arbeidskrevende situasjon for kommunen med tanke på vaksinering i tiden framover.

Vaksineringen mot Covid-19 starter denne uka. I første runde kommer det 180 vaksinedoser til Bodø og skal prioriteres til beboere og ansatte ved sykehjem.

Nye nasjonale og lokale smitteverntiltak
Ordfører Ida Pinnerød presenterte, under mandagens pressekonferanse, de nye nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen innførte fra og med i dag, mandag, og i to uker framover.

Hun opplyste også om nye lokale tiltak. Blant annet stenger alle kommunale idrettshaller for aktivitet.

- Lag og foreninger belastes ikke for treninger som utgår, sier ordføreren.

- All aktivitet som innebærer nærkontakt frarådes også utendørs, påpeker ordføreren.

Nordlandsbadet holder åpent, men ikke for organisert aktivitet. Kommunale fritidssenter og Stormen bibliotek holdes åpent med nødvendige smitteverntiltak.

Påbud om munnbind på flyplassen
Et annet lokalt tiltak er påbud om munnbind på Bodø lufthavn.

Dette ble vedtatt av smittevernoverlegen i samråd med kriseledelsen i Bodø kommune mandag morgen.

- Påbudet om munnbind gjelder så lenge man oppholder seg inne på flyplassen, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Under et møte mandag har Bodø kommune og Avinor sett på flere tiltak som kan bedre smittevernet ved Bodø lufthavn.

Se mandagens pressekonferanse/koronainfo-sending i opptak her:

 

OPPDATERT 03.01: 

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smitte-tilfeller av covid-19, og begge er smittet ved nærkontakt, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er akkurat nå høy aktivitet med testing, og derfor må det påregnes noe ventetid.

– Nærkontakter blir prioritert, sier Rasmussen som håper situasjonen blir bedre allerede mandag.

NYE NASJONALE SMITTEVERNTILTAK:

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak fra mandag 4. januar og foreløpig to uker. Anbefaling om hjemmekontor og rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler er blant tiltakene

LES MER: Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak

OPPDATERT 02.01: Tre nye smittede

Siste døgn er det det registrert tre nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Alle tilfellene er smittet ved nærkontakt.

OPPDATERT 01.01: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er i dag ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 31.12: To nye smittede

Siste døgn er det registrert to nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Den ene er nærkontakt, og så er det en ny med uavklart smittekilde.

LES OGSÅ: Stenger Hovdejordet sykehjem for besøkende

OPPDATERT 30.12: Ett nytt smitte-tilfelle 

Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Smittekilden er ukjent, men det er få nærkontakter.  

OPPDATERT 29.12: Ett nytt smitte-tilfelle 

I Bodø er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Foreløpig er smittekilde uavklart, men vedkommende er trolig smittet på Østlandet. Det er avklart om lag 20 nærkontakter som er i karantene og som blir testet.

Gårdagens melding om en positiv i Bodø er endret til negativ test etter at det ble gjennomført ny analyse på Nordlandssykehuset.

OPPDATERT 28.12:

Siste døgn er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Smittesporing pågår og flere personer er satt i karantene i påvente av svar på prøver.-Smitten kommer trolig fra Østlandet, sier Rasmussen.

OPPDATERT 27.12: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 26.12: Ett nytt smitte-tilfelle 

- Siste døgn er det registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19 i Bodø, og dette har sammenheng med at det er oppdaget smitte på et legekontor i Hamarøy, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Dette er det første smitte-tilfellet på fire uker i Bodø.

– Vi er kjent med  opprinnelig smittekilde som er en person sørfra på juleferie,  og vi har også oversikt over nærkontakter, sier Wik Rasmussen.

OPPDATERT 23.12: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye tilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn.

- Vi merker økt pågang av folk som ønsker å teste seg i forbindelse med juleferien. Det er som forventet og vi er glade for at folk tar dette med testing på alvor når de kommer fra områder med høyt smittepress, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 22.12:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av koronavirus i Bodø siste døgn.

OPPDATERT 21.12:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av koronavirus i Bodø siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT 20.12: Ny smitte-fri dag

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 19.12:  Tre uker uten smitte

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn, melder helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Dermed er det tre uker siden forrige registrerte smitte-tilfelle av korona i Bodø kommune.

OPPDATERT 18.12:  

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med Covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

OPPDATERT 17.12:  

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med Covid-19 i Bodø siste døgn. 

OPPDATERT 16.12:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med Covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 19 dager siden forrige registrerte smitte-tilfelle i Bodø.

OPPDATERT 15.12: 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med covid-19 i Bodø siste døgn.

OPPDATERT 11.12: 

I Bodø er det ikke meldt om nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Det er nå to uker siden det sist ble registrert smitte i Bodø.

OPPDATERT 08.12: 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med covid-19 i Bodø siste døgn.

OPPDATERT 07.12: 

For tiende dag på rad er det ikke meldt om korona-smitte i Bodø.

OPPDATERT: 04.12: 

Det er ikke registrert nye smitte-tilfeller med covid-19 i Bodø siste døgn. Det er nå en uke siden siste smitte-tilfelle.

OPPDATERT 03.12: 

Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller i Bodø siste døgn. 

OPPDATERT 02.12: 

For femte dag på rad er det ikke registrert nye tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

OPPDATERT: 30.11: Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke registrert nye tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. Dette er tredje døgn på rad uten ny registrert smitte i Bodø.

- Det har vært ni smitte-tilfeller på 14 dager og sju av disse gjelder arbeidsinnvandring, opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen i mandagens pressebrief.

Det er for tiden fem personer i isolasjon og fem personer i karantene som følger av covid-19 i Bodø.

Framtidig arbeidsinnvandring og Bodø kommunes kampanje «Hjem til jul» var andre temaer under mandagens direktesendte koronainfo, som du kan se i opptak her:

 

OPPDATERT 29.11:
Ingen nye smittetilfeller i Bodø lørdag eller søndag. 

OPPDATERT 27.11: 
- Siste døgn er det registrert ett nytt tilfelle av covid-19 i Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Dette gjelder nærkontakt  etter importsmitte.  I Bodø er det nå 10 personer i isolasjon og 14 i karantene.

OPPDATERT 26.11: 
Det er ikke registrert noen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

OPPDATERT 25.11: 
Det er registrert to nye tilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn.

De to smittetilfellene gjelder arbeidsinnvandring og nærkontakt.

Det opplyser helsesykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune.

I Bodø er nå 9 personer i isolasjon og 14 personer i karantene.

OPPDATERT 24.11:
- I Bodø er det siste døgn registrert ett nytt smitte-tilfelle med covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Vedkommende har fått smitte ved reise på Østlandet. Det er nå 7 personer i isolasjon 20 i karantene i Bodø.

OPPDATERT 23.11:
Det er ingen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser smittevernsykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune, mandag morgen.

OPPDATERT 22.11:

- I Bodø er det siste døgn registrert ett nytt smitte-tilfelle av covid-19, og er i kategorien import-smitte ved arbeidsinnvandring, opplyser smittevernsykepleier Karin Snøve Wiik.

Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporing pågår.

Det er nå 13 personer i isolasjon og 84 i karantene i Bodø.

OPPDATERT 20.11 - fredag ettermiddag: Fire nye smitte-tilfeller 

- I løpet av fredag er det registrert fire nye tilfeller av covid-19 i Bodø, opplyser smittevernsykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune.

Av disse er tre av tilfellene smitte ved arbeidsinnvandring. I tillegg er en person smittet ved nærkontakt, og vedkommende har vært i karantene.

Det er nå 17 personer i isolasjon og 140 i karantene i Bodø.

OPPDATERT 20.11 - fredag morgen: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ingen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, fredag morgen. 

Dette er tredje dagen på rad uten registrert smitte i Bodø kommune, 
 

OPPDATERT 19.11: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ingen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

OPPDATERT 18.11: Ingen nye smitte-tilfeller 

Det er ingen nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn.

OPPDATERT 17.11: Ett nytt smitte-tilfelle 

Det er registret ett nytt tilfelle av covid-19  i Bodø siste døgn.

- Dette er smitte ved nærkontakt, og er ikke et nytt smitte-tilfelle på idrettsfag ved Nord Universitet, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er nå 26 personer i isolasjon, og omlag 130 mennesker i karantene i Bodø kommune.

OPPDATERT 16.11: Fem nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert fem nye tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Alle tilfellene gjelder smitte ved nærkontakt. I ett av tilfellene, avgrenset til idrettsfag ved Nord Universitet og Mørkvedhallen, er vel 60 personer satt i karantene.

– Vedkommende har kun deltatt i undervisning i Mørkvedhallen og ikke vært innom andre deler av universitetet.

Berørte studenter er informert, og blir fulgt opp videre i løpet av dagen, sier kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord Universitet.

Se mandagens pressekonferanse i opptak her:

 

OPPDATERT 15.11: To nye smitte-tilfeller

I løpet av siste døgn er det registrert to nye tilfeller av covid-19 i Bodø, og begge tilfellene er nærkontakt-smitte, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå 22 personer i isolasjon, og omlag 80 mennesker i karantene, ned med 40 fra i går.

OPPDATERT 14.11: Ett nytt smitte-tilfelle 

Siste døgn er det i Bodø registrert ett nytt tilfelle av covid-19, og gjelder smitte ved nærkontakt, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.  Tallet på personer som er i isolasjon er nå nede i 21, og det er om lag 120 personer i karantene i Bodø kommune.

 

OPPDATERT 13.11: 

PRESSEMELDING: Bodø kommune anbefaler nå at de videregående skolene åpnes igjen med gult tiltaksnivå for smittevern og at fritidsaktiviteter for ungdom kan gjenopptas igjen fra mandag 16. november. 

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen. 

Les hele pressemeldingen her: - Tilbake til den «nye normalen»

PRESSEMELDING: To nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert to nye smittede med covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Dette gjelder nærkontakter i samme familie, og det er ingen personer som er satt i karantene som følge av de nye tilfellene. 

Per tiden er 34 personer i isolasjon og omlag 150 personer i karantene i Bodø kommune.

– Pågangen for testing er langt lavere nå enn for bare noen dager siden, sier Rasmussen.

 

OPPDATERT 12.11:  Ingen nye smitte-tilfeller

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø, siste døgn.

Med det er 34 personer i isolasjon per tiden og 160 personer i karantene.

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

I torsdagens pressekonferanse ble det også fra ordfører Ida Pinnerød om at Bodø kommune har utvidet sin Skagen hotel til også å dekke regjeringens krav om beredskapshotell – som regjeringen innførte fra og med 9. november.

Her kan du se torsdagens pressekonferanse i opptak: 

 

OPPDATERT 11.11: 

Det er registrert to nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn. Begge er nærkontakter av tidligere smittede. 

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen. 

Bodø kommune inviterte også onsdag til ny pressekonferanse klokken 12:00. 

I onsdagens sending svarte kommuneoverlegene på flere spørsmål som publikum har sendt inn til kommunen.

Her kan du se sendingen i opptak: 

OPPDATERT 10.11: 

Det er registrert fire nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn. Dermed er det 41 personer i isolasjon og over 300 personer i karantene.

- Dette er en situasjon som vi har hatt en stor innsats for å få kontroll på. Det er et stort antall folk dette berører. Nå ser det ut til at det ikke blir den økningen i positive tester som vi hadde regnet med, så dette er derfor bedre enn fryktet, sier Kai Brynjar Hagen smittevernoverlege i Bodø kommune.

Det er også bestemt at Bodø videregående skole holder stengt ut uka, mens Bodin videregående skole opprettholder et rødt nivå ut uka.

Etter planen skal begge skolene tilbake til såkalt gult nivå fra og med mandag, opplyser smittevernoverlegen.

Også tirsdag inviterte Bodø kommune til pressekonferanse, med oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Bodø. 

Se tirsdagens pressekonferanse/koronainfo-sending i opptak her: 

 

 

OPPDATERT 09. NOVEMBER: 

Bodø kommune inviterte til ny pressekonferanse mandag klokken 12:00, med oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Bodø. 

Ingen nye smittetilfeller mandag, men 20 nye smittede i løpet av helgen.

- Vi er bekymret for utviklingen, sier kommuneoverlege Tor Claudi. 

Se mandagens pressekonferanse, i opptak her.   

 

OPPDATERT 08. NOVEMBER: 

 • Elleve nye smittetilfeller: 

Det er registrert elleve nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø, siste døgn.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune søndag kveld.

- Tre av de smittede er elever ved Bodin videregående skole og to er elever ved Bodø videregående skole, og alle de er nærkontakter av tidligere smittede, sier Rasmussen.

I tillegg er det ytterligere to smittede som er nærkontakter.

- Og så er det tre smittede som er arbeidsinnvandrere, og ett smittetilfelle der smittekilden er uavklart, sier Stian Wik Rasmussen.

 

OPPDATERT 07. NOVEMBER: 

 • Pressemelding lørdag ettermiddag: To nye smittetilfeller - stor pågang 

Det er registrert to ny smitte-tilfeller i Bodø lørdag ettermiddag, og i løpet av siste uke er det 37 personer med covid-smitte i Bodø.

– Dette er nok bakgrunnen for at det er svært stor pågang på få bli testet, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. De to nye smitte-tilfellene er nærkontakter.

1500 testet
I løpet av siste uke er 1500 personer i Bodø testet, og på grunn av den store pågangen skal nærkontakter til smittede prioriteres.

– Vårt helsepersonell står på både dag og natt, og det er viktig at folk med symptomer holder seg hjemme mens de venter på å bli testet, sier ordfører Ida Pinnerød.

Øker kapasiteten
Så langt har det ikke vært noen uventet økning av smitte i løpet av helga. De smittede er fremdeles i hovedsak knyttet til nærkontakter og arbeidsinnvandring.

– Tidlig i neste uke kommer vi til å øke testkapasiteten betydelig, sier Rasmussen.

 • Pressemelding lørdag formiddag: Ett nytt smittetilfelle

I Bodø er det siste døgn meldt inn ett nytt smitte-tilfelle av korona, opplyser smittevernsykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune.

Vedkommende er elev ved Bodø videregående skole, og er smittet ved nærkontakt. Elever og lærere er satt i karantene. Dette er smitte-tilfelle nummer ni ved samme skole. 

Til sammen er det siste uke 35 personer i Bodø smittet og i isolasjon, mens  over 300 personer er i karantene.

 

OPPDATERT 06. NOVEMBER: 

 • Tre nye smittetilfeller:

I Bodø er det registrert ytterligere tre nye smitte-tilfeller av korona fredag kveld. Disse kommer i tillegg til de fem som ble varslet fredag formiddag, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Alle de de nye tilfellene er nærkontakter, en er elev ved Bodø videregående skole, og en elev ved Bodin videregående skole.

-Det tredje tilfellet gjelder en elev ved Hunstad ungdomsskole. Vedkommende er satt i isolasjon, og både elever i samme klasse og lærere må gå i karantene, sier Wik Rasmussen. Det er nå 34 personer i Bodø i isolasjon, og over 300 personer er i karantene.

- I løpet av helga blir vurdert om det skal settes i verk ytterligere tiltak ved Hunstad ungdomsskole, sier ordfører Ida Pinnerød som på vei inn i helga har dette budskapet til alle;

 – Jeg må be hver og en om å være varsom. Det er nå vi skal ha få nærkontakter, sier Pinnerød.

 

 • Fem nye smittetilfeller: Flere nye smittede og nye tiltak rettet mot ungdom.  Dette var hovedtemaene da Bodø kommune inviterte til ny pressekonferanse fredag 6. november.

Det er registrert fem nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn. Med det er 31 personer i isolasjon og cirka 300 personer i karantene i Bodø.

- Tre av disse er elever ved videregående skoler, og dette er både fra Bodø og Bodin videregåpende skoler. Vi har mistanke om at smitten kan spores tilbake til en Halloween-fest forrige helg, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

31 personer i isolasjon er en alvorlig situasjon, påpeker smittevernoverlegen.

- Det er en alvorlig situasjon, men den har heldigvis ikke utviklet seg videre i dårlig retning, sier Hagen.

Anbefaler pause fra fritidsaktiviteter
På grunn av høyt smittetrykk den siste tiden blant ungdommer, kommer det nå en klar anbefaling fra Bodø kommune:

- Anbefalingen er at ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole skal ta en pause fra fritidsaktiviteter den neste uken. Dette er et målrettet tiltak som vi forventer skal etterfølges, sier rådgiver Rune Lund Sommerseth ved kulturkontoret i Bodø kommune.

- Vi trykker på pauseknappen, men dersom det ikke følges opp, så vil vi måtte vurdere strengere tiltak, sier Sommerseth.

I forbindelse med dette har også Stormen bibliotek utsatt alle sine ungdomsarrangementer denne helgen og neste uke, opplyser han.

Her kan du se hele pressekonferansen fredag i opptak:

 

 

OPPDATERT 05. NOVEMBER:

 • Stenger skole i Bodø – venter på flere prøvesvar

Det er torsdag bestemt at Bodø videregående skole stenger i tre dager – etter at det er bekreftet flere smittetilfeller av Covid-19 ved skolen.

SE OGSÅ: Her kan du lese hele meldingen om vedtak: Stenging av Bodø vgs.  (PDF, 1MB)

Det ble opplyst da Bodø kommune for andre gang inviterte til pressekonferanse torsdag, om smittesituasjonen i Bodø.

- Dette for ikke å miste kontrollen, og få oversikt med smittesporing og for å stanse smittespredning, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Et steg tilbake
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll opplyser om at fylkeskommunen har god dialog med Bodø kommune om disse tiltakene, og at det nå er rett å ta et steg tilbake slik at myndighetene får kontroll på smittespredningen.

- Bodin videregående skole er også definert som rød, det vil si at halvparten av elevene får undervisning hjemme og halvparten kan møte på skolen, sier Norvoll.

Alvorlig situasjon
Ordfører Ida Pinnerød omtaler dette som en alvorlig situasjon.

- Men vi mener at grepene vi gjør nå vil kunne være med å hindre smittespredning. Til de som er engstelige vil jeg si at vi vurderer tiltak fortløpende for å sikre at vi ikke får en ukontrollert smittespredning i Bodø, sier ordføreren.

Nye prøvesvar er ventet sent torsdag kveld eller fredag morgen.

Det er fortsatt seks nye smittetilfeller i Bodø siste døgn, med 26 personer i isolasjon og 230 personer i karantene.

Det er registrert seks nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn. Med det er 26 personer i isolasjon og 230 personer i karantene i Bodø. 

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i torsdagens pressekonferanse fra Bodø kommune. 

- De seks smittetilfellene er knyttet til ungdomsmiljøene, og da både Bodø videregående skole og Bodin videregående skole, sier Hagen.

Han opplyser om at det også er ferske eksempler på importsmitte fra utlandet.

- Det er også smitte som vi ikke kan redegjøre for smittekilden. Blant annet ett smittetilfelle som er knyttet til uteliv – der vi er usikre på smittekilden, sier Hagen.

Han opplyser videre om at det i skrivende stund er nye prøver til analyse, og at det forventes flere smittetilfeller.

Smittevernoverlegen påpeker at Bodø nå har de høyeste smittetallene siden koronapandemien startet.

-  Nå tester vi riktignok flere enn vi gjorde tidligere. Men det grunn til bekymring, sier Hagen og fortsetter:  

- Vi er mer bekymret nå. Fordi det i disse ungdomsmiljøene er det et høyt antall kontakter på kryss og tvers og ut til det øvrige samfunnet. Så nå vil vi vurdere noen tiltak.

Hagen viser til smittevernreglene.

- Det er veldig viktig at man holder seg hjemme dersom man har symptomer på sykdom, og så må man passe på avstandsreglene og ikke omgås for mange mennesker, sier Kai Brynjar Hagen. 

Torsdag er det også klart at regjeringen innfører nye smitteverntiltak. 

Ordfører Ida Pinnerød gjorde rede for flere av de nye anbefalingene og reglene fra regjeringen i torsdagens pressekonferanse fra Bodø kommune. 

 

 

OPPDATERT 04. NOVEMBER: 

Det er registrert to nye smittetilfeller av Covid-19 i Bodø siste døgn.

Med det er det 20 personer i isolasjon og 180 personer i karantene i Bodø.

Det opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.  

Begge de to smittetilfellene har tilknytning til Bodø videregående skole. Dermed er det nå til sammen fire smittede personer fra denne skolen som nå er i isolasjon.

Her kan du se onsdagens pressekonferanse i opptak, med mer informasjon om smittesituasjonen i Bodø: