Fredag 21.01.2022: 143 nye smittetilfeller

Det er registrert 143 nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn. Det er nå cirka 550 personer i isolasjon i Bodø.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Torsdag 20.01.2022: 161 nye smittetilfeller

Det er registrert 161 nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå cirka 450 personer i isolasjon i Bodø.

Onsdag 19.01.2022 smittevernlegens statusrapport uke 3

Her kan du laste ned smittevern legens statusrapport for uke 3
pdf

Onsdag 19.01.2022: 106 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 106 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Det er nå 350 personer i isolasjon i Bodø.

Tirsdag 18.01.2022: 185 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 185 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette må ses i sammenheng med at det blir analysert langt færre prøver i helgene enn i ukedagene, og tallet må således fordeles på tre dager. Det er nå 340 personer i isolasjon i Bodø.

Mandag 17.01.2022 17 nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert 17 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette bygger på 155 tester som ble gjort lørdag, noe som er rundt halvparten av det som testes på ukedager. I Bodø er det nå 460 personer i isolasjon.

Søndag 16.01.2022 54 nye smitte-tilfeller
Det er registrert 54 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Akkurat nå er det 460 personer i isolasjon i Bodø.

Lørdag 15.01.2022 75 nye smitte-tilfeller

– I Bodø er det siste døgn registrert 75 nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

På grunn av omlegging til SMS-varsling av smittede blir det ikke lenger registrert fordelingen mellom kjent og ukjent smittevei.

– Det er nå 500 personer i isolasjon i Bodø, sier Rasmussen.

Fredag 14.01.2022: 103 nye smittetilfeller - se fredagens pressekonferanse i opptak: 

I Bodø er det registrert 103 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn.

Det opplyste kommunikasjonssjef Tord Berthinussen i Bodø kommune om under fredagens pressekonferanse.  

Se pressekonferansen i opptak her: 

 

 

 

Torsdag 13.01.2022 107 nye smitte-tilfeller
I Bodø er det registrert 107 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Smittesporing pågår for fullt, og der er derfor for tidlig å si noe om fordelingen mellom kjent og ukjent smittevei. Korrigerte tall for i går viser at det også da var 107 smitte-tilfeller, hvorav 22 hadde ukjent smittevei. Det er nå 450 personer i isolasjon i Bodø.

Onsdag 12.01.2022 smittevernlegens statusrapport uke 2

Her kan du laste ned smittevern legens statusrapport for uke 2
pdf

 

Onsdag 12.01.2022 106 nye smitte-tilfeller
Det er registrert 106 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, og det er den høyeste smitten vi har hatt på et døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Tallet på smittede er så høyt at det nå ikke kan sies hvor mange som har kjent eller ukjent smittevei, men smittesporing pågår for fullt. – Korrigerte tall fra i går forteller om 89 smitte-tilfeller, der 17 har ukjent smittevei. Det er  nå 340 personer i isolasjon i Bodø, sier Rasmussen.


Tirsdag 11.01.2022: 92 nye smitte-tilfeller 

I Bodø er det siste døgn registrert 92 nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette er det høyeste antall smittede som er registrert i Bodø på ett døgn.

- På grunn av det høye antallet er det ikke mulig å si noe om fordelingen mellom kjent og ukjent smittevei, men smittesporingen pågår for fullt, sier Rasmussen.

Det er nå 300 personer i isolasjon i Bodø.

Mandag 10.01.2022 19 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 19 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder  Stian Wik Rasmussen i Bodø. 16 personer er smittet ved nærkontakt, mens tre har ukjent smittevei. Det er nå 240 personer i isolasjon i Bodø.

Søndag 09.01.2022 31 nye smitte-tilfeller

I Bodø er det siste døgn registrert 31 nye smitte-tilfeller av covid-19, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er 23 personer smittet ved nærkontakt, mens åtte har ukjent smittevei. Det er nå 260 i isolasjon i Bodø.

 

Lørdag 08.01.22 37 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 37 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er 18 personer smittet ved nærkontakt, åtte har ukjent smittevei, mens det fortsatt pågår smittesporing i 11 tilfeller. – Vi har nå 236 personer i isolasjon i Bodø, sier Rasmussen

Fredag 07.01.22 Oppdatering smittetall

Antall smittede per 100 000/14 dager øker, økningen siste døgn er tilsynelatende litt større i Bodø enn landsgjennomnitte hhv. 75 og 66 per 100 00/14dager. Se grafer. Enn så lenge greier vi å følge opp smittesporingen, men på sikt vil dette bli et problem dersom utviklingen fortsetter i samme spor. Antallet med ukjent smittevei ser også ut til å øke noe. Dagens tall inkludert alder og skolesmitte er ikke helt oppdtatert pga stor arbeidsmengde for smittesporerene, men det kommer i løpet av dagen.

Konklusjon: Økende smitte i Bodø som i resten av landet og situasjoner en relativt uoversiktlig.

skjema

skjmea

graf

 

Fredag 07.01.22 53 49 nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert 49 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er 21 personer smittet ved nærkontakt, 20 har ukjent smittevei, og i åtte tilfeller pågår det fortsatt smitte-sporing. Det er nå 200 personer i isolasjon i Bodø.

Torsdag 06.01.22 53 53 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 53 smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er 32 personer smittet ved nærkontakt. Sju personer har ukjent smittevei, og for de siste 14 tilfellene pågår det fortsatt smittesporing. Det er nå 150 personer i isolasjon i Bodø.
Onsdag 05.01.22 26 nye smitte-tilfeller

I Bodø er det registrert 26 nye smitte-tilfeller av covid-19 siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Av disse er 19 personer smittet ved nærkontakt, mens sju tilfeller har ukjent smittevei. Det er nå 140 personer i isolasjon i Bodø. – Vi har også fått varslet om seks tilfeller av omikron-smitte fra tidligere tester, sier Rasmussen. Det er Folkehelseinstituttet/Nordlandssykehuset som sekvenserer og varsler om slike funn

Tirsdag 04.01.22 83 nye smitte-tilfeller

Det er registrert 83 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø siste døgn, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune. Dette er det høyeste antall smitte-tilfeller som er registrert på ett døgn, men det må ses i sammenheng med at det er testet og analysert svært få prøver i nyttårshelga, og tallet  kan således fordeles på tre dager. På grunn av det store antallet er det foreløpig uklart hvor mange som har kjent og ukjent smittevei, men smittesporing pågår for fullt.

-Det er likevel slik at vi har registrert smitte i flere familier, og det kan tyde på at det er en del som er smittet ved nærkontakt. Det er også registret noe smitte etter reisevirksomhet, sier Rasmussen.  Majoriteten av smittede er voksne.

 

Mandag 03.01.22: Ingen nye smittetilfeller

Det er ikke registrert nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

- Dette ses i sammenheng med testaktivitet, sier helseleder i Bodø kommune Stian Wik Rasmussen.

Søndag 02.01.22: Ett nytt smittetilfelle

Det er registrert ett nytt smittetilfelle, med ukjent smittevei, av covid-19 i Bodø siste døgn. 
-  Dette ses i sammenheng med testaktiviteten, sier Stian Wik Rasmussen, helseleder i Bodø kommune.

Lørdag 01.01.22: 23 nye smittetilfeller

Det er registrert 23 nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø, siste døgn.

Seks med ukjent smittevei.

Det opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.