Presisering om SFO i Bodø kommune i uke 9:

SFO gjennomføres som normalt ved skolene i Bodø kommune også i vinterferien, uke 9.

Det opplyser barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk i Bodø kommune.

- Alstad barneskole som har fleksibel vinterferie, gjennomfører etter oppsatt plan og etter avtale med smittevernoverlegen, sier Tore Tverbakk.