Bodø kommune har bestemt at Saltvern skole går over til rødt nivå, og det blir hjemmeskole for elevene fredag. 

Det er ikke oppdaget smitte-tilfeller ved skolen, men fordi det er elever som har vært i nærkontakt med smittede, blir skolen stengt som et forebyggende tiltak.

– Elevene blir ikke satt i karantene, men vi ber om at de har minst mulig sosial kontakt de nærmeste dagene, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Berørte elever på Saltvern er kontaktet, og blir innkalt til testing.

Hjemmeskole for klassetrinn på Aspåsen 
Ved Aspåsen skole i Bodø er de to klassene på 7.trinn sendt hjem i dag og har hjemmeskole i morgen, fredag. Det er ikke registrert smitte ved skolen, men fordi det er elever som har vært i nærkontakt med smittede, blir dette satt i verk som et forebyggende tiltak.

Berørte elever på Aspåsen er kontaktet, og blir innkalt til testing.

Heller ikke de berørte elevene ved Aspåsen skole er satt i karantene, men smittevernoverlegen sier også her at han ber om at elevene har minst mulig sosial kontakt de nærmeste dagene.