Værmeldingen sier ruskete vær med mye nedbør de neste dagene. 

Det ventes både snø og regn som starter allerede i kveld, 28.11, og vil vare circa 1 uke fremover.

Bodø kommune ved seksjonsleder vei: Kurt-Arne Johnsen har følgende oppfordring til ferdende:

- Vis varsomhet i trafikken. Kjør etter forholdene og ta hensyn til myke trafikanter.

- Tenk gjennom hvordan du parkerer bilen langs kommunal vei. Unngå at den blir til hinder for våre brøytebiler og maskiner.

Vinter i veiseksjonen
Vi planlegger i hovedsak vår vinterdrift utfra værmelding. Dessverre stemmer ikke alltid værmelding med virkeligheten.

Enkelte faktorer har vi dessverre ikke full kontroll på.

Eksempelvis:
-    Hvilket tidspunkt på døgnet kommer nedbøren? 
-    Kommer snø/regn jevnt over lengre tid, eller får vi mye nedbør på kort tid?
-    Når kommer frost og ising?
-    Hvor inntreffer dette? 
-    Ulikt type vær i ulike bydeler? Det kan være regn i sentrum og snø på Mørkved.

Løpende vurderinger og utfordringer
-  Snøfall på tidlig nattmorgen kan medføre at vi ikke blir ferdig brøytet før rushtrafikken setter inn. 

-  Snøfall på dagtid medfører at vi må vurdere nøye hvilke tiltak som skal settes inn. Full snørydding i sentrum er ikke mulig.


Hvis vi prioriterer brøyting og god fremkomst for bilister, medfører dette at mange parkerte biler langs gatene blir innesperret av brøyteskavler, samt at det blir skavler langs fortau og fotgjengerfelt. Dette gjør det vanskelig for myke trafikanter å ferdes, samt problemer for busspassasjerer som skal av og på busser. Dette er et dilemma vi ofte står overfor.

Alternativt, kan vi avvente brøyting til etter kl 21:00, og ta alt på kveld og natt når byen er tømt for biler og det er lite ferdsel.

- For strøing er det nedising tidlig nattmorgen som er største utfordringen. Vi rekker ikke å få strødd alle veier, fortau og gang/sykkeveier før morgenrushet setter inn.

Kollektivveier og gang/sykkelvei er prioritert.

Publikum
Våre folk er ofte ute og kontrollerer, men vi rekker ikke å få med alle detaljer overalt.

Vi ønsker derfor tilbakemelding fra publikum om forhold eller mangler. Enkleste måte er å melde feil til VEI via Bodø Kommunes hjemmesider.

Link til feilmelding: https://community.onpowel.com/bodo#/smartcommunity-observation/s1-choose-category

Selv om vi ønsker, er vi ikke kommet helt dit at vi kan fjerne snøen før den har ramlet ned. Vi ønsker alle en riktig god helg sier Kurt- Arne Johnsen avslutningsvis