- Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Vannet kan nå drikkes som normalt.

Det opplyser teknisk avdeling i Bodø kommune, som også har sendt ut melding til berørte abonnenter i dag, fredag.