– Nå går vi i gang med neste fase i prosjektet, fra krysset ved Professor Schyttes gate til Hundholmgata.

Det sier Truls Eirik Moan, prosjektleder i Bypakke Bodø i Bodø kommune. I første omgang blir det mulig å kjøre mot vest over Hundholmen plass fra Sjøgata til Tollbugata. Omkjøringen er enveiskjørt.

– Samtidig som vi starter opp i et nytt område, gjør vi oss ferdige i områdene vi har arbeidet i frem til nå, fortsetter Moan.

Åpner første kvartal

Før årsskiftet gikk Bypakke Bodø i gang med det store prosjektet i Bodø sentrum. Sjøgata skal oppgraderes fra Hålogalandsgata til rundkjøringen ved jernbanestasjonen.

De to kvartalene mellom Hålogalandsgata og Professor Schyttes gate var først ut. Nå står gata mellom Hålogalandsgata og Sandgata snart klar.

– I løpet av tirsdag åpner vi første kvartal. Da blir det igjen mulig å kjøre inn Sjøgata fra Hålogalandsgata, sier prosjektlederen.

Varsler nye endringer

Samtidig som at Sjøgata rustes opp, går Bodø kommune snart i gang med et storslått prosjekt på Hundholmen plass. Den historiske plassen skal gjøres om til et funksjonelt byrom med lekeområde, benker og et parkeringshus for sykler.

– Når prosjektet på Hundholmen plass starter opp, vil det naturligvis ikke lengre være mulig å bruke plassen som trasé for gjennomkjøring, forklarer Moan.

Som et resultat endres kjøremønsteret så snart prosjektet på Hundholmen plass går i gang. Det skjer etter planen i slutten av juni.

– Da stenges Sjøgata for gjennomkjøring – en endring vi holder fast ved ut året, sier Moan og fortsetter:

– Logistikken i sentrum er utfordrende, og det er mange interesser å ta hensyn til. Når gata likevel skal rustes opp, jobber vi for å finne løsninger som kan stå seg over tid.

Moan kommer også med en tydelig oppfordring til bilister i sentrum:

– Vi opplever at mange kjører etter gammel vane. Det er ikke så rart, men så lenge det pågår arbeid her ber vi bilister om å være ekstra oppmerksomme på skiltingen og følge den. Det er ikke gitt at kjøremønsteret er det samme som sist du kjørte her.

Veiledende video

Tidligere denne uka presenterte Bypakke Bodø en video av nye Sjøgata og Hundholmen plass. Moan forteller at videoen har blitt godt tatt imot.

– Vi opplever at folk stort sett er begeistret over det de ser. Den entusiasmen deler jeg – jeg tror dette blir veldig bra.

Samtidig presiserer han at videoen er en veiledende fremstilling av hvordan gata kan se ut når prosjektet står ferdig i 2026.

Selv om den er laget med mål om å være virkelighetsnær, er der helt sikkert detaljer ikke blir akkurat sånn til slutt. Hovedtrekkene er uansett de samme.