Dette gjelder både innbyggere som er tilknyttet helseinstitusjoner og innbyggere som mottar helse– og omsorgtjenester i sine hjem.

Opprettelse av avdeling for koronasyke
I samarbeid med Nordlandssykehuset oppretter Bodø kommune fra førstkommende mandag en egen avdeling for koronasyke på Sølvsuper.

Avdelingen har egen inngang og er isolert fra øvrig bygningsmasse og øvrige pasienter på Sølvsuper. Avdelingen er primært for pasienter som er så syk at de ikke kan ivareta egen helse, og i fare for sykehusinnleggelse.

Besøkstopp ved institusjoner
Når det gjelder institusjoner iverksettes det nå besøkstopp på alle kommunale helseinstitusjoner fra og med i dag. Kun helt nødvendige besøk vil bli tillatt, og skal avtales på forhånd med leder for sykehjem/institusjon.

Beskyttelse av hjemmeboende
Mange av innbyggerne som mottar helse – og omsorgtjenester i sine hjem har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Det er derfor viktig å beskytte hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester mot smitte, samt unngå at helsepersonell blir smittet. Spesielt utsatt er de som lider av kroniske sykdommer eller er over 65 år.

Vurder nødvendighet av fysiske besøk
Pårørende og venners besøk til personer i risikogrupper må begrenses så mye som mulig. Vi oppfordrer pårørende og andre som ønsker å besøke spesielt utsatte om å legge til rette for å benytte telefon og andre digitale kommunikasjonsmidler for å holde kontakt.

Vi gjør oppmerksom på at folk må ta varslede hygienetiltak til etterretning – det gjelder for eksempel håndvask, håndsprit og andre smittetiltak. Følg oppdatert informasjon på FHI.NO

Før fysiske besøk anbefales det å gjennomføre en egenvurdering – som innebærer både å vurdere om besøket er helt nødvendig, om man har symptomer eller har vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene.

Tiltak ved hjemme-karantene
Personer som er i hjemme-karantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

•           ikke gå på jobb eller skole

•           unngå reiser og ikke ta offentlig transport

•           unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Helsedirektoratet har torsdag gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. 

Disse reglene endres hyppig, og vi anbefaler våre innbyggere å følge med på FHI.NO og Bodø kommune sin hjemmeside: bodo.kommune/korona

Tiltak ved hjemmeisolering
Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter.

Hjemme/miljøtjenesten kontaktes for å sikre at smittevernutstyr brukes riktig.

Generelt om kommunens personell
Helse og omsorgspersonell som gir tjenester i hjemmet, kan komme i kontakt med personer som er smittebærere, er i karantene eller isolat. Det er viktig at vårt helsepersonell ikke smittes i denne situasjonen og enten blir syke selv eller sprer smitte til andre.

Derfor må rutiner for smitteforebygging ha full oppmerksomhet både av blant innbyggere som mottar tjenester, deres omgivelser og helsepersonell.

Det må utvises ekstra oppmerksomhet om bruker selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

For å forebygge at brukere smittes av ansatte følges til enhver tid de nasjonale anbefalinger og føringer for helsepersonell, se fhi.no

Vi må løpende vurdere hvilke tjenester vi gir - slik at de som trenger det mest sikres nødvendig helsehjelp. Dette kan innebære endring i tjenestetilbud. Videre kan det bety at vi vil be om hjelp fra pårørende, naboer og andre.

Spørsmål vedrørende restriksjonene skal rettes til informasjonstelefonen for korona på

telefon 755 933 10

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i

bysamfunnet vårt og deres pårørende.