Det nye eiendomsselskapet skal stå for kjøp og utvikling av byutviklingsområdet som fristilles når Bodø lufthavn flytter – et område som utgjør cirka 2.900 dekar.

- Dette er en ny og viktig milepæl for prosjektet, og et stort steg i riktig retning for realiseringen av en ny bydel i Bodø, sier ordfører Ida Pinnerød.  

Eiendomsselskapet med det foreløpige navnet Nye Bodø eiendom AS eies av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Både bystyret og fylkestinget har tidligere i år vedtatt at et felles eiendomsselskap skulle opprettes som et aksjeselskap.

- Dette er også et signal om at Ny by, ny flyplass er et stort utviklingsprosjekt for hele regionen. Derfor er det viktig for fylkeskommunen å delta i dette prosjektet, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.