Etter å ha vurdert anbefalingene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i brev av 20. mars 2023, har Bodø kommune ved kommunedirektøren besluttet følgende:

«For kommunens toppledelse, politisk ledelse og de medarbeidere som håndterer informasjon som sorterer innenfor sikkerhetsloven pålegges det et skarpt skille mellom tjenesteenhet og privat enhet.

For tjenesteenheten skal det ikke installeres applikasjoner som ikke er godkjent etter en egen ROS- vurdering. TikTok og Telegram skal ikke være installert på tjenesteenhetene. For øvrige applikasjoner på tjenesteenheten avventes ny vurdering fra NSM.

For øvrige medarbeidere gis det råd om hvilke rettigheter som bør gis til applikasjoner som installeres på tjenesteenheter samt generelle råd om sikker bruk av mobile enheter både i jobb og privat sammenheng. Det innføres foreløpig ingen forbud mot bruk av konkrete applikasjoner/sosiale media.

Det presiseres at dette er foreløpige tiltak og at det forventes at nye råd fra NSM vil gå i skjerpende retning som vil fordre ytterligere tiltak for Bodø kommune.»

De nye tiltakene er drøftet med hovedtillitsvalgte.