Bypakke Bodø, i kommunal regi, vil førstkommende onsdag 28. august starte arbeidet med å bedre trafikksikkerheten ved å etablere nytt fortau i området.

Fortauet blir etablert langs Junkerveien fra «Keiseren» forbrenningsanlegg ved den nye rundkjøringen til Thalleveien.

Byggeleder Kurt Arne Brannfjell og Prosjekteringsleder Truls Eirik Moan melder om at veien i dette området blir stengt fra 28. august til og med utgangen av november 2019.

- Det blir omkjøring via Thalleveien for kjøretøy i retning til og fra Maskinisten. Vi oppfordrer også gående og syklende til å bruke omkjøringen via Thalleveien, sier de to.

Turstiene i området vil ikke bli berørt.

Det er Enkon AS som er entreprenør på anlegget.