- Nå når vinteren har meldt sin ankomst ønsker vi å la innbyggerne i Bodø teste ut en ny tjeneste. Smart Bodø handler om å ta i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen bedre for oss som bor her. Sensortjenester er et godt eksempel på dette, sier leder for Smart Bodø, Marianne Bahr Simonsen, i Bodø kommune og fortsetter:

To sensorer i Bodø
På nettsiden forevar.altibox.no kan man finne oversikt over hvordan det står til på utvalgte gang- og sykkelveier.

I Bodø er sensorene foreløpig plassert ved Bodø Innovation Gate og ved en undergang ved Vollen.

Det er den lokale Altibox-partneren Signal som gjør det mulig for Bodø-væringer å sjekke forholdene på gang- og sykkelveien. 

Tid for pigger? 
Ved hjelp av Altibox-partnerskapets landsomfattende sensornettverk sendes signaler fra målerne kontinuerlig gjennom hele døgnet. 

- Målingene er et veldig godt beslutningsgrunnlag for kommunene når de vurderer om de skal strø sykkelsti og gangvei. Ved å strø når det faktisk er behov for det, kan man spare både penger og miljøet, sier Robin Krogh, leder for forretningsutvikling i Signal.

- «Føre var» gjør det lettere for folk å finne ut om de trenger brodder eller piggdekk på sykkelen eller om de bør bruke alternativt fremkomstmiddel akkurat den dagen, sier Stine Værang, leder marked i Signal.

Kan bli flere tjenester 
Sensornettverket er allerede i bruk gjennom Badetassen.no som er en tjeneste som formidler badetemperaturer fra cirka 100 badeplasser over hele landet. Også i Bodø.

Og gjennom Smart Bodø satsingen har kommunen utplassert en rekke sensorer rundt om i byen for å måle luftkvalitet blant annet.

Målingene sparer kommunene for manuelt arbeid og bidrar til god informasjon til innbyggerne. Sensornettverket kan utvides til også å brukes til vannforbruksmåling og vannstandsnivåmåling. 

- Sensornettverket er fundamentet som gjør det mulig å skape enda flere nyttige tjenester. Potensialet er stort og en har foreløpig bare så vidt pirket borti alle bruksmulighetene. Vi jobber også med en lokal aktør om å utvikle et Dashboard som viser all denne tilgjengelige informasjonen ut til innbyggerne, sier leder av Smart Bodø, Marianne Bahr Simonsen 

Hun peker på at sensornettverket kan brukes til å automatisere manuelle prosesser, at det er enkelt å vedlikeholde sensorene og at det er lave kostnader forbundet med å benytte teknologien.  

Om Føre var: 

  • Føre Var gir deg føret på sykkel- og gangstier. 
  • På nettstedet http://forevar.altibox.no kan man finne oversikt over lufttemperatur, bakketemperatur, duggpunkt og luftfuktighet for utvalgte lokasjoner. 
  • Den tekniske løsningen leveres i samarbeid med InfoTiles. 
  • Sammen med lokale partnere, som for eksempel Signal, bygger Altibox et landsdekkende sensornettverk for å samle og sende informasjon som kommer innbyggere og kommuner til gode. 
  • Sensornettverket er basert på LoRaWAN-teknologi hvor man sender og mottar data trådløst i et eget frekvensområde over store avstander.