For å få vaksine mot covid-19 i Bodø, er det opprettet et digitalt registreringssystem (se lenken over).

- Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil dette ikke fungere som en vanlig timebestilling. Registreringen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed på sms når det er klart for å velge timer, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

- Vi håper flest mulig vil registrere seg til vaksinering via dette systemet, og da gjerne med hjelp fra pårørende, sier Rasmussen og understreker:

-  Pårørende kan også bestille time på vegne av familiemedlemmer.

Prioriteringsrekkefølge
Det vil kunne ta lang tid fra man registrerer seg og til man får svar.

- Dette avhenger av hvordan man blir prioritert og hvor mange vaksinedoser som er tilgjengelig, sier Rasmussen.

Sentrale myndigheter har bestemt at koronavaksinering skal skje med en streng prioriteringsrekkefølge.

Etter å ha vaksinert personer i den første gruppen i prioriteringsrekkefølgen, beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, fortsetter nå vaksineringen for personer over 85 år og som er hjemmeboende.

- Her har de første allerede fått tilbud om vaksine, sier Rasmussen.

Han opplyser om at det vil bli et eget telefonnummer gjort tilgjengelig i forbindelse med koronavaksinen.

- Telefonen åpnes fra og med onsdag 20. januar, klokken 10:00, og den er først og fremst for de som ikke har mulighet til å registrere seg ved hjelp av det digitale skjemaet, sier Rasmussen.

Telefonnummeret blir lagt ut på kommunens nettside.

Omfattende informasjonsarbeid
Bodø kommune er samtidig i gang med et omfattende og målrettet informasjonsarbeid som blant annet innebærer videoer på digitale plattformer, samt brev i posten til de eldste innbyggerne.

Vaksineringen skal skje i andre etasje på Bodø storsenter på Stormyra, like ved Nordlandshallen.

Her skal i utgangspunktet alle som blir tilbudt koronavaksinen møte opp til avtalt tidspunkt.

- Når det blir din tur og du får tilbud om vaksine vil du få timeavtaler for begge dosene. Det er selvsagt svært viktig at man forholder seg til avtalt tid. Det vil også tilrettelegges for vaksinering for personer som ikke har mulighet til å komme seg til vaksineringslokalene, sier Stian Wik Rasmussen.

Vaksinen er gratis for alle som får den.