Bodø kommune, sammen med Forsvaret i Bodø garnison, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, Heimevernet og Bodø domkirke markerer årlig frigjørings- og veterandagen sammen.

8. mai 2020 ble det makert at det er 75 år siden Norge ble et atter fritt land.

Årets markering ble noe annerledes enn tidligere, grunnet koronasituasjonen.

Samlet utenfor Domkirken var representanter fra Forsvarets Operative Hovedsystem, Flystasjonen, Heimevernet, SiOPS, Ordfører, Varaordfører og noen få forbipasserende tilskuere.

Etter klokkespill og overflyging i formasjon fra F16, ble det holdt tale ved oberstløytnant Henning Homb, stasjonssjef for 132. Luftving stasjonsgruppe Bodø, som også la ned minneskransen.

Bodø kommunes livestream fra markeringen kan du se i opptak her;