I søknad om midlertidig brukstillatelse på Oksebakkveien er det fra konsulentfirma gitt uriktige opplysninger om sikkerhetsnivået på veien. Konsulentselskapet har opplyst at «sikkerhetsnivået er tilstrekkelig».

Avdekket manglende sikkerhet
Etter befaring har Bodø kommune avdekket at sikkerheten på veien ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

- Blant annet mangler det autovern ved en bratt skråning. Dette er direkte trafikkfarlig og bryter med kravet om at veien skal være sikker før brukstillatelse gis. Alle boliger skal ha en sikker adkomst hvor også nødetatene skal kunne komme frem, sier Kari Skirbekk, leder bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Vanlige prosedyrer
Bremnes Eiendom AS er forpliktet til å bygge ut og ferdigstille infrastruktur for alle de nye boligene.

Bremnes Eiendom AS skal bekoste og bygge ut all kommunalteknisk infrastruktur som vei, gatelys vann og kloakk.

Bodø kommune overtar deretter ferdig utbygde anlegg for videre drift og vedlikehold. Dette er vanlig prosedyre i utbyggingsprosjekter og gjelder også for Bremnes Panorama/Oksbakkan.

Da konkursen inntraff 12. juli 2021 hadde Bodø kommune kun overtatt vann- og avløpsanlegget for deler av feltet, samt at noe vei var ferdigstilt.

Konsekvenser
Dette får særlige konsekvenser for eierne og beboerne i seks eiendommer.

For de aktuelle eiendommene ble det for noen gitt en midlertidig brukstillatelse, mens andre har fått ferdigattester.  

Nå kan eierne/beboerne få sine midlertidige brukstillatelser og ferdigattester trukket tilbake – og det vil si at de ikke kan bo i husene dersom det ikke blir gjort noe med sikkerheten.

Konkursen til Bremnes Eiendom AS har satt de nye huseierne i en svært vanskelig situasjon.

Hvis konkursboet ikke har penger til ferdigstillelse, må boligkjøperne selv bekoste manglende infrastruktur med mindre eierne bak Bremnes Eiendom AS nå går inn og løser problemet.

Dette vil også berøre andre som har kjøpt tomt i det aktuelle området og som er i gang med utbygging i øvre del av området.

Første del av prosjektet, der veien er ferdig opparbeidet vil ikke bli berørt av dette.

Bodø kommune har selv meldt inn krav i boet på 2,7 millioner kroner.

Manglende autovern og bratte skråninger gjør veien trafikkfarlig.  Foto: Sander Halvorsen/Bodø kommune