- Vi kjemper en hard kamp mot covid-19 nå. Men vi skal gjennom den, og vi skal gjøre det vi kan for å hindre at flere blir syke, sier ordfører i Bodø Ida Pinnerød.

Hun retter seg mot alle i Bodø og Salten og sier vi må gjøre det vi kan nå for å hindre at flere blir syke.

- Sykepleierne som har digital hjemmeoppfølging med covid-pasientene forteller at pasientene blir mer syke og at det varer lengre med denne ekle sør-afrikanske varianten vi har i Bodø. Vi må gjøre det vi kan nå, sier Pinnerød.

- Jeg vil derfor oppfordre alle til å laste ned den nye og trygge smittestopp-appen fra FHI, sier Ida Pinnerød.

Om smittestopp-appen
Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense.