- Utarbeiding og saldering av budsjett har vært svært krevende også i år, og de økonomiske utfordringene er betydelige for 2021 og årene framover.

Det sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Torsdag presenterte rådmannen sitt forslag til Bodø kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

4,6 milliarder
Driftsbudsjettet for 2021 er på 4,617 milliarder kroner og investeringsplanen for 2021 er på 1,037 milliarder kroner.


Rådmannen påpeker at Bodø kommune fortsetter å levere gode faglige resultater.

- Jevnt over ligger Bodø på grønn sektor i kommunebarometeret, men med unntak av kommuneøkonomi. Der er vi i rød sone, sier Jensen.

Flere tiltak
Rådmannen sier videre at stor aktivitet og store satsinger innen flere områder i kommunen kombinert med reduksjon og kutt inntektene, samt at statlige overføringer har vært lavere enn forventet, gir betydelige utfordringer rundt budsjettsalderingen. 

Det vil si å levere et budsjettforslag i balanse – der inntektssiden og utgiftssiden er like store.

Rådmannen påpeker at salderingsbehovet er stort. Dette foreslås løst gjennom flere tiltak, deriblant bruk av premiefond og bruk av minimumsavdrag på egne lån og andre tiltak som rådmannen vektlegger ikke er bærekraftig over tid.

Pandemi
I likhet med resten av kommune-Norge er det også for Bodø økte utgifter som følge av pandemien, påpeker rådmannen.

- Her har regjeringen nettopp antydet 43 millioner kroner til Bodø, men dette er ikke formelt bekreftet, sier Jensen.

Bedre driftstilpasning
Rådmannen sier videre at trenden fra de foregående årene fortsetter, og vektlegger igjen et sterkt behov for bedre driftstilpasning.

Rådmannens budsjettforslag skal nå videre til politisk behandling – først i formannskapet og deretter i bystyret i desember.

Direktesending
Presentasjonen, som ble gjennomført på Teams, torsdag 5. november klokken 10.00, ble også streamet på kommunens nettside.