Forslag til områdeplan for området som strekker seg fra Molorota til Breivika begynner å nærme seg ferdigstillelse. Før planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn ønsker Bodø kommune å høre dine synspunkter og ideer for hvordan området kan bli best mulig.

Siden oppstarten av planarbeidet i 2017 har planleggere, arkitekter og konsulenter jobbet med å kartlegge, utrede og foreslå løsninger for en robust, fremtidsrettet og tilpasset utvikling av dette området. Dette er flinke folk som kan sine fag, men det de ikke har forutsetning for å kunne så mye om er hva du som innbygger i Bodø, du som bruker av sentrum, du som nabo, du som næringsdrivende og så videre, tenker om utviklingen av denne delen av Bodø sentrum. Hva mener du er viktigst å ta hensyn til for at det nye området skal tilrettelegge for opphold og møter mellom folk? Hva skal til for at du skal ønske å bosette deg i det nye området?

Dette er noen av spørsmålene som stilles i det interaktive dokumentet du får tilgang til ved å klikke på linken:

https://padlet.com/infocourban/medvirkning

Svarene som kommer inn blir brukt til å bearbeide planforslaget før det sendes på høring og offentlig ettersyn og gode ideer knyttet til midlertidig virksomhet, bruk ol. tas med videre mot gjennomføring og bygging.

Håper at du vil være med å bidra til utviklingen av dette nye byområdet i Bodø ved å gå inn på linken, følge instruksjonene i det interaktive dokumentet og gi dine synspunkter og ideer til den utviklingen som nå foreslås.

Illustrasjon