I begrunnelsen heter det blant annet følgende:

«Musikeren, komponisten, arrangøren og professoren Jan Gunnar Hoff har gjort seg positivt bemerket i jazzmiljøet både nasjonalt og internasjonalt i en årrekke, og har hatt et utall konserter over hele verden. I 2010 stiftet han Bodø Jazz Open, og denne festivalen er oppsiktsvekkende i sitt slag, og trekker et internasjonalt publikum.

Listen på musikere han har samarbeidet med eller spilt på scene sammen med, er nesten utømmelig og dette gjelder både topp internasjonale artister og lokale artister her hjemme.

Jan Gunnar Hoff har hvert år i en årrekke blitt foreslått til å motta Bodø kommunes kulturpris. Det er mange ulike personer som har argumentert for at akkurat Jan Gunnar må, bør og fortjener denne prisen, og det gjør han virkelig.

Jan Gunnar Hoff fortjener å motta Bodø kommunes kulturpris for den profesjonelle måten han har jobbet for å etablere Bodø som en relevant og attraktiv internasjonal jazzby.»

Om kulturprisen:
Bodø kommune har siden 1966, i 55 år, delt ut kulturpris til en person, forening eller institusjon som har sitt virke i Bodø, eller som har spesiell tilknytning til byen, som har gjort en stor innsats på det kulturelle området.

Bodø er en kulturby som preges av mangfold. Det er mange som bidrar til å utvikle det rike kulturlivet i Bodø kommune. Både de profesjonelle, men også alle ildsjelene som legger ned betydelig dugnadsinnsats i de mange frivillige lag og foreninger i Bodø.

Det er mange verdige ambassadører som gjør en uvurderlig innsats for å gjøre byen attraktiv og levende. Bodø kommune takker for alle forslag på gode kandidater til årets kulturpris.

Samfunnsutvalget fattet enstemmig vedtak i møte 2.juni i år om at Bodø kommunes kulturpris 2021 tildeles Jan Gunnar Hoff.