Ordfører Ida Pinnerød, smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen, helseleder Stian Wik Rasmussen og kommunikasjonssjef Tord Berthinussen i Bodø kommune inviterte til pressekonferanse i folkeforumet i Bodø rådhus, onsdag klokken 12:00. 


- Ting endres fort
Aller først under pressekonferansen ble det vektlagt at det det ikke er noen endringer vedrørende antall personer i Bodø som er smittet av koronaviruset (COVID-19).

Det er fortsatt to personer som er bekreftet smittet av koronavirus i Bodø. 


Når det gjelder antall koronaprøver er det tatt mellom 30 og 40 prøver av personer i Bodø. 

- Dette er en dynamisk situasjon og ting endres fort. Vi støtter oss til de nasjonale tilrådningene, og så er det noen lokale tilpasninger. Det er satt en rekke tiltak i verk. Vi synes det er positivt at så mange vil være med på laget. Dette berører hele samfunnet. Det er flott å se stå-på-viljen som blir vist, sa smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen til media og de andre oppmøtte.

 
Svært stor pågang på korona-telefonen
Videre i pressekonferansen handlet det om at det er svært stor pågang på korona-telefonen. Da korona-telefonen åpnet onsdag klokken 10:00 var det 330 innringere samtidig.  

- Vi har opprettet denne telefonen for å avlaste den ordinære legevakt-telefonen. Vi ønsker at folk skal ringe til den, men vi ønsker også at folk fortrinnsvis søker informasjon på nett. Dersom man har vært ute og reist og kommer hjem og skal i karantene og føler seg friske, så trenger man ikke ringe til oss for å fortelle det. Vi ønsker at de skal ringe til oss dersom de føler seg syke, slik at vi får tak i de personene som vi skal teste. Det er også fint om folk kan fordele seg utover dagen, enn akkurat klokken 10.00, sa helseleder Stian Wik Rasmussen og opplyste videre om at kommunen øker bemanningen med ytterligere én linje på korona-telefonen.  

- Folk som er blitt testet trenger heller ikke å ringe. Vi ringer til alle som det er blitt tatt prover av, også ved negative prøvesvar, sa Stian Wiik Rasmussen videre. 


- Vurder nødvendigheten av arrangementer 
Deretter handlet det om informasjon til lag og foreninger og andre som arrangerer større møter, kurs og andre samlinger.  


- Det har vært en utvikling rundt dette. Vi har lagt oss på en linje der vi følger Folkehelseinstituttet. Det vil si at vi ber alle som har møter, kurs og andre samlinger om kritisk å vurdere nødvendigheten av arrangere disse. Dersom man finner andre muligheter - som for eksempel streaming - er vi glade for det. Dersom folk møtes ber vi folk ta forholdsregler, sa smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen. 

Stort informasjonsbehov
Deretter gikk ordet videre til ordfører Ida Pinnerød. 

- På vegne av Bodø kommune vil jeg si at vi er utrolig glade for at folk har tatt alle forholdsregler så på alvor. Det er veldig mange spørsmål og stort informasjonsbehov både til skole, barnehager, frivillighet og rundt om i kommunen. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme dette på en god måte, men det er viktig å ha hovedfokus på det aller mest nødvendige slik at vi unngår smitte, sa ordfører Ida Pinnerød.


- Jeg er glad for at vi så langt har kun to smittede i Bodø, og håper at vi kan holde den situasjonen så lenge som mulig. Vi jobber hele tiden, og har kontinuerlig kontakt fra øverste hold. Det kommer spørsmål om andre samfunnsforhold og vi kommer til å ha god dialog med næringsliv og andre som blir berørte i denne krisen – som koronaviruset er i et globalt perspektiv, sa ordføreren videre. 


-  Vi skal leve livene våre også, men vi kan nok ikke regne med å leve livene helt som normalt, med tanke på store konserter eler tette ansamlinger med folk. Men samtidig skal vi gjøre det vi kan for å holde hjulene i gang. Det er en balanse som er vanskelig og alle svarene finnes ikke i dag, men vi gjør det vi kan for å prøve og opprettholde en så god som mulig utvikling av dette, sa ordfører Ida Pinnerød. 

SE OGSÅ: bodo.kommune.no/korona