Bodø kommune tildeler millionmidler gjennom Innovasjon Norge etter offentlig anbudskonkurranse med store nasjonale og internasjonale selskaper.

- Pengene kommer fra Innovasjon Norge, men det er Bodø kommune som har gjennomført prosessen med utlysning og tildeling av midlene, sier prosjektleder for Smart arkitektur Bodø, Thomas Schulzki ved teknisk avdeling i Bodø kommune.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskapet med verdi opp i mot 7 millioner er tildelt Smartsky AS med partnere, det er gründeren Thomas Dragseth som er daglig leder i selskapet.

- Tildelingen er gjennomført etter offentlig anbudskonkurranse med store nasjonale og internasjonale selskaper, sier Schulzki videre.

Bruk av informasjon

Smart arkitektur Bodø skal være en plattform for deling av informasjon mellom samfunnsaktører som det offentlige, private og blålysetatene.

- I første omgang skal dette bidra til å øke Salten Brann’s mulighet til å nyttigjøre tilgjengelig data (informasjon) for å gi en tryggere region, og vil muliggjøre at informasjon lettere og automatisk kan flyte mellom samfunnsaktører for bedre utnyttelse,  sier Schulzki videre.

- Prosjektet skal også bidra til verdiskaping, bedre bærekraft og en digital gjenbruksøkonomi, sier Schulzki avslutningsvis. 

Teknologi som muliggjør smarte samfunn

Grunder Thomas Dragseth og Smartsky AS ser fram til og ta fatt på prosjektet

- Vi skal bygge to løsninger som hver for seg vil ha stor verdi for en kommune, sier Thomas Dragseth, og fortsetter:

- Det første er en smartby-plattform, en programvare. Dette gjør det mulig for også små kommuner å raskt bli smart samfunn, uten store forhåndsinvesteringer. Det andre er en applikasjon som tilgjengeliggjør kritisk data om eiendom og beboere for nødetater før, under og etter utrykning.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Kontaktinfo:

- Thomas Dragseth, gründer Safeplan AS

thomas@safeplan.no, 958 11 697

Her finner du Safeplan

- Thomas Schulzki, prosjektleder Bodø kommune

thomas.schulzki@bodo.kommune.no, 924 62 426

 

Bakgrunnsinfo:

https://innovativeanskaffelser.no/innovasjonspartnerskapet-smart-arkitektur/ https://bodo.kommune.no/smart-arkitektur-bodo/ https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2018/smarte-bodo-vant-fram/ https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap