Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. Vi har ulike temaer vi fokuserer på gjennom året, og i mai er temaet aktivitet, som er et viktig ledd i flere av bærekraftsmålene. Ved å oppfordre til aktivitet og gode levevaner, kan vi bidra til økt livskvalitet for flere, som er en viktig faktor for trivsel og helse i Bodø kommune. 

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som gir veiledning og støtte til personer som ønsker å endre levevaner, ofte knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn eller alkohol. I 2020 deltok 345 bodøværinger i treningsgruppene, mens 146 personer fikk tettere individuell oppfølging eller kurs. Og ja, aktivitet virker!

Gjennomsnittspulsen går ned hos over 60 prosent av deltagerne i Frisklivsresept. Hos disse går pulsen ned i snitt ni slag, som tilsvarer ni fysiologiske år. Litt kommersielt kan vi si at en gjennomsnittsdeltager fysiologisk sett blir ni år yngre på ett år, forklarer Carina Ottesen, som er avdelingsleder i Frisklivssentralen. 

Hun legger til at selvopplevd helsetilstand forbedres også hos 60 prosent av deltagerne. Også i søvnkurset kan de vise til god effekt. Her bedres søvnkvaliteten hos 92 prosent, målt ved kursstart og seks uker etter kursdeltagelse. 

Dette er imponerende tall, som er oppnådd med relativt enkle virkemidler. I Frisklivssentrale jobber det totalt fem årsverk, som er organisert i Rehabiliteringstjenesten i Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Her jobber det både fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfaglig rådgiver, treningsveileder og vernepleier. Målgruppen er personer som har økt risiko for sykdom, eller allerede har eller er i ferd med å utvikle sykdom. 

– Basistilbudet vårt heter Frisklivsresept, hvor målgruppen er personer i alderen 18-70 år som er åpen for å gjøre en livsstilsendring, forteller Carina. 

Deltagerne får ett års oppfølging, med blant annet helsesamtaler, trening i gruppe og egentrening, tester av kondisjon og helse, og deltagelse på temamøter. 

– Vi har også ulike kurs, som Bra Mat-kurs og søvnkurs, som arrangeres flere ganger i året. I tillegg har vi tilbud innen treningsgrupper, fjelltrim og aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse. 

Viktig kilde til helse

I Frisklivssentralen brukes altså aktivitet som virkemiddel for å bedre helse og livskvalitet, og det er på ingen måte tilfeldig. 

menneser som går

Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, både fysisk og psykisk, som gir livskvalitet og overskudd i hverdagen, forklarer Carina. 

Hun forteller om deltagere som gir tilbakemelding om at de har mer energi, mindre smerter, mindre uro og engstelse og bedre humør etter at de begynte å trene. Noen fastleger har også undret seg over de gode resultatene på blodtrykksmålingene til pasientene etter de startet med treningen.

Forskning viser at de som har sosial støtte i sin prosess har lettere for å få til endring. Erfaringsvis ser også Frisklivssentralen at mange motiveres av å ha en fast treningsgruppe eller treningsavtale å forholde seg til. Deltagerne i Frisklivsresept trekker også frem den gode gruppedynamikken som en suksessfaktor for resultatene de har oppnådd.

– Det har helt klart vært viktig å være en del av ei gruppe, samt det å forplikte seg til dette. Da blir det gjennomført. Hvis jeg skulle ha klart å motivere meg selv til å starte med trening, samt fortsette alene, så tror jeg ikke at jeg hadde kommet i gang, forteller en deltaker. 

– For meg har gruppedynamikken helt klart vært viktigst! Her har jeg vist både latter, tårer, sinne og frustrasjon. Mennesker har gitt av seg selv, og jeg føler meg ydmyk og takknemlig over å få være med på deres reise på det de søker etter, sier en annen deltaker. 

Skaper gode lokalmiljø

I mai har Det Gode liv i Bodø fokus på nettopp aktivitet, og alle de positive effektene aktivitet har for helsen vår. Mange ønsker å være mer fysisk aktive og endre levevaner, men opplever at det er tungt å komme i gang. Har Frisklivssentralen noen generelle tips for å lykkes?Dame soms tpr

– Kanskje viktigst av alt: Du må jo ville det selv, eller i hvert fall være motivert til å ønske endring. Målsetting, og kunnskap om endringsarbeid er også viktig. Vi har mye fokus på tilbakefall, og snakker om endringsprosesser. Tilbakefall er heller regelen enn unntaket. Det handler om å lage seg en god strategi for når dette skjer, for å ikke havne tilbake i gamle vaner, forklarer Carina.

Hun er ikke i tvil om at arbeidet de gjør er viktig for livskvaliteten til deltagerne deres, og på den måten bidrar til Det gode liv i Bodø.

Vi ønsker å være en aktør som er med på å bidra til god helse og livskvalitet i befolkningen. God helse bidrar til å styrke livskvaliteten til hver enkelt - noe som er grunnleggende for å at menneskene som bor her skal bidra til å skape gode lokalmiljø og gjøre Bodø til en attraktiv by å bo i.

Ønsker du å komme i kontakt med Frisklivssentralen, kan du ta kontakt med dem direkte eller henvises av fastlege eller annet helsepersonell.

Om Det gode liv i Bodø

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med aktualisering av FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ut fra lokale behov setter vi fokus på ulike tema gjennom året.

I mai er temaet aktivitet og kampanjen «Bodø i Bevegelse», som oppfordrer alle bodøværinger til mer aktivitet. Mer informasjon om kampanjen finner du her. 

Denne kampanjen er tett knyttet opp mot bærekraftsmålene 3. God helse og livskvalitet, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 17. Samarbeid for å nå målene.

Vil du vite mer om hvordan Bodø kommune jobber med aktivitet og hvorfor det er viktig? Da kan du se denne filmen, som handler om helse og aktivitet der du bor.