Bodø kommune startet året med å invitere til folkemøte hvor vi presenterte parallelloppdraget, der tre team som skulle komme med skisser og idéer til hvordan den nye bydelen vår kan se ut. I februar kom teamene tilbake og presenterte konkrete tanker og konsepter, og nå er de ferdige skissene levert og kommunen ønsker din tilbakemelding på dette arbeidet. 


Vi skal bruke skissene fra alle tre teamene og tilbakemelding fra Bodøværinger, til å utarbeide en kommunedelplan for ny bydel som skal vedtas av bystyret 2022. For å skape en bydel vi alle føler tilhørighet til, ønsker vi din tilbakemelding på prosjektforslagene. I perioden mai til august skal vi bruke tiden godt til å finne ut, ved hjelp av innbyggere og næringsliv, hvilke deler fra de tre prosjektforslagene vi skal ta med i det videre planarbeidet. 

 

Prosjektforslag 

Parallelloppdraget har resultert i tre ulike prosjektforslag som belyser ulike idéer og tanker rundt hvordan Bodø sin nye bydel kan se ut. Forslagene skal forsterke eksisterende bystruktur, samtidig som de supplerer og forsterker det Bodø trenger for å utvikle seg. Vi ønsker innspill på hva befolkning, organisasjoner og næringsliv tenker om disse forslagene. Hvilke idéer liker du best? Savner du noe? Hensikten er ikke å kåre et vinnerforslag, men å plukke med oss de beste løsningene fra hvert prosjektforslag.  

Gi din tilbakemelding her etter du har sett forslagene under.

Frist for tilbakemelding er 1. september. 
 
Har du spørsmål, kan du sende epost til prosjektleder for ny bydel: Kristoffer Larsen Seivåg.  
Epost: Kristoffer.Larsen.Seivag@bodo.kommune.no 
 

Forslag 1: Sirkulærbyen Bodø 

Av Team Nordic, Koht, BuroHappold, Felixx.

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag som syr det eksisterende sentrum sammen med det nye bydelsområdet via tre ulike nettverkssløyfer; «Aktivitetssløyfen», «kultur- og kunnskapssløyfen» og «den smarte mobilitetssløyfen». Byrommene i sløyfene er et supplement til de grønne naturkvalitetene i Bodø, og er satt sammen av ulike funksjonsområder som kan gjøre bydelen til et utstillingsvindu og en besøksdestinasjon i byen og regionen.  

Se videopresentasjon her. 

Se presentasjon her (PPTX, 312MB).

Les rapport her. (PDF, 330MB)
 

Forslag 2: Urban kraftkule i Nord 

Av Team: DRMA, Asplan Viak, Tina Saaby

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag som tilbyr 10 identitetsmarkører for Bodø sitt nye bydelområde, bylivskoordinatorer for sosial og miljømessig bærekraft, og en plantevisjon som skal skape et spennende landskap og byøkologi mens bydelen vokser frem i de neste 100 årene.  

Se videopresentasjon her.
 
Se presentasjon her (PDF, 175MB).

Les rapport her. (PDF, 187MB)

  

Forslag 3: Årstidenes by 

Av Team: Henning Larsen, Alliance arkitekturstudio, Kristiania Byplankontor, Goudappel, NIKU

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag for å styrke byens hjerte, legge til rette for organisk vekst som har design for fremtidens mobilitet og utvikle Bodø som en destinasjon i Nord med tydelig identitet. En viktig gjennomgående faktor er tilnærmingen til Bodø sitt klima, hvor det er tatt i bruk en verktøykasse for å utnytte vær og vind med strategisk plassering av fremtidige bygg.  

Se videopresentasjon her.

Se presentasjon her. (PPTX, 164MB)

Les rapport her. (PDF, 67MB)