Fredag ble det registrert til sammen 14 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, og halvparten med uavklart smittekilde. Lørdag morgen ble det meldt om åtte nye smitte-tilfeller. Seks av disse er smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene.

- De to siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i en pressemelding lørdag morgen.

De siste dagene har smitte-situasjonen i Bodø blitt så uavklart og alvorlig at det nå er innført en midlertidig forskrift som omhandler sosial kontakt.

Hundrevis i karanteneHelseleder Stian Wik Rasmussen
I Bodø er det nå flere hundre personer i karantene og smitten har påvirket både skoler og barnehager.

- I forbindelse med at dette mest sannsynlig dreier seg om den sørafrikanske varianten av viruset, som smitter lettere, så har omfanget av karantenebruk økt, sier smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen.

- Vi får veldig mange spørsmål om hvordan dette med smittesporing foregår og hvordan vi vurderer hvem som må i karantene og hvem som blir anbefalt å gå i avventende karantene, sier helseleder Stian Wik Rasmussen.

Smittesporing
Når det gjelder selve smittesporingen sier helselederen følgende:

- Det starter med at kommunen får et varsel om et positivt prøvesvar. Den smittede blir umiddelbart kontaktet av smittesporings-teamet og deretter satt i isolasjon. Deretter må den smittede tenke seg tilbake til 48 timer før første symptom og hvem som er nære kontakter – det vil si hvem den smittede har vært sammen med i mer enn 15 minutter og innenfor to meters avstand, eller i direkte fysisk kontakt. Disse nærkontaktene igjen settes i 10 dagers karantene.

- Som oftest ringer smittesporerne direkte til nærkontakter. Men når det gjelder for eksempel skoler, så formidles en beskjed gjennom skolens meldingssystemer i samarbeid med skolens ledelse, sier Rasmussen videre.

- Basert på erfaringer og kunnskap om sykdomsforløp, så er det hensiktsmessig å teste nærkontaktene dag 5 etter mulig smitteeksponering, forklarer smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Avventende karanteneSmittevernoverlege Kai Brynjar Hagen
Men hva så med dem som får såkalt avventende karantene?

- Den sørafrikanske varianten av viruset virker å smitte lettere og derfor er vi ekstra varsomme og tar ekstra forholdsregler. Det medfører at husstandsmedlemmer til nærkontakter settes i avventende karantene, i påvente av den aktuelle nærkontaktens prøvesvar etter dag 5. Dersom dette prøvesvaret er negativt, avsluttes også den avventende karantenen, sier Hagen og legger til:

- Når det gjelder avventende karantene, så er dette et ekstra tiltak som settes i gang tidlig i fasen med smittesporing.

Helseleder Stian Wik Rasmussen håper folk stoler på den jobben og vurderingene som gjøres av kommunen.

- Det vil være ulike faktorer som må vurderes i de ulike smitte-tilfellene, og det er dessverre ikke alltid vi har mulighet til å begrunne alle enkeltvurderingene. Vi håper uansett befolkningen stoler på den jobben vi gjør med smittesporingen og de vurderingene som gjøres, sier Stian Wik Rasmussen.