Dette gjelder i Bodø kommune nå:

Forklaring på anbefaling om ikke å ha besøk hjemme: 

I Bodø kommune er det anbefalt å ikke ha besøk hjemme. Grunnen til det er at Bodø er underlagt regjeringens tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) og som er regulrert under covid-19-forskriftens kapittel 5A. 

Her er anbefalingen:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktene ovenfor.
  • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
  • Siden det i Bodø er strenge lokale tiltak, på grunn av smitte-situasjonen, frarådes både å dra på overnattingsbesøk og å ha overnattingsbesøk. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner
    

Forklaring:  5 gjester på besøk samtidig

I Bodø kommune har vi en lokal forskrift som sier at det ikke er tillatt med mer en enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen tilstede samtidig.

Her er ordlyden i selve forskriften: 

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

- Men hva med det regjeringen sa om maks 2 personer på besøk samtidig?

Forklaring:

Den 23. mars presenterte regjeringen, i en pressemelding/pressekonferanse , en generell anbefaling om maks 2 personer på besøk.

Men dette var generelt for hele landet, og i samme pressemelding påpeker regjeringen at for de kommunene som har strengere tiltak, som Bodø kommune (tiltaksnivå A), så gjelder de strengeste tiltakene. Som altså for Bodø er å ikke ha besøk i det hele tatt. 

Og som det heter: Det er alltid de strengeste reglene som gjelder. 

Oppsummering: 

Så selv om anbefalingene kan virke uklare; om det er én eller to eller ingen personer på besøk som gjelder. Så er dette fortsatt anbefalinger. Det er ikke ulovlig å ha både tre, fire eller fem på besøk. Men det er ikke anbefalt. 

Men så er det for Bodø kommune vedtatt en lokal forskrift som er enda strengere enn den nasjonale (tiltaksnivå A) når det gjelder akkurat dette med besøk.

For om man velger å ha gjester, så er det maks 5 gjester du kan ha på besøk samtidig, uten å risikere å få en reaksjon fra politiet. 

Og dersom man for eksempel skal til en fritidsbolig i en annen kommune enn Bodø, så tar man med seg reglene som gjelder for Bodø kommune fordi de mest sannsynlig er strengere enn reglene i den kommunen man skal til.  Det er alltid de strengeste reglene som gjelder.