– Vi er svært glade for at alle testede pasienter og ansatte har fått negative prøvesvar, sier virksomhetsleder Vidar Øyen ved Hovdejordet sykehjem.

To smittede
To ansatte ved sykehjemmet testet positivt med få dagers mellomrom rundt årsskiftet. Dette førte til at både ansatte og beboere ble satt i karantene.

– Jeg vil berømme alle på Hovdejordet, brukere og ansatte for måten de har tatt taklet dette på, og alle pårørende for deres tålmodighet, sier ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune.

Samtidig med at sykehjemmet åpner for besøkende opphører også alle de ekstraordinære smittetiltakene som ble innført.