- Vi er glade for å være i gang og vi håper dette blir et tilbud som gjør Mørkved til et enda bedre sted å bo. Dette er også et viktig tiltak i utviklinga av Bodø som studentby, sier ordfører Ida Pinnerød.

Onsdag var det klart for en liten markering for at grunnarbeidet for den nye treningsparken i Mørkvedlia er i gang.

Samskaping
Prosjektet her er i regi av Bodø kommune i samarbeid med Studentinord.

- Vi har lenge tenkt på å utvikle dette området mellom Mørkvedhallen og studentboligene her i Mørkvedlia, og vi har blant annet vært inne på tanken om en treningspark. Men det er et stort løft og vi er veldig glade for at kommunen går i gang og at vi kan være med å bidra, sier Bente Sofie Larsen, adm. direktør Studentinord.

- Dette er et skikkelig samskapingsprosjekt som jeg håper og tror vil komme studenter og resten av Bodø-samfunnet til gode, sier Ida Pinnerød.

Treningsapparater og gummidekke
Øyvind Johansen fra Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS, som er ansvarlig entreprenør for prosjektet, og Kristoffer Jakobsen fra underentreprenøren Enkon er også godt fornøyde med å være i gang med arbeidet. Se skissene her

- Vi er nå i gang og vi venter leveranse av treningsapparatene i september, og som vi da begynner å montere, sier Øyvind Johansen.

Han forklarer at ferdigstilling av treningsparken inkluderer toppdekke med støpt gummidekke, asfalt og plen. I tillegg er det planlagt benker og bord, og tre lyspunkter.

 

Væravhengig ferdigstilling
Men om arbeidet med parken blir ferdig i år, er usikkert.

- Værforholdene vil avgjøre om treningsparken kan ferdigstilles i sin helhet nå i høst, eller om vi må fortsette med arbeidet til våren, sier Øyvind Johansen.

Treningspark

Folkehelse
Prosjektet i Mørkvedlia har en totalkostnad på cirka 1,9 millioner kroner, eks. moms. Av dette inngår statlige spillemidler på 400.000 kroner til lys og treningsapparater. Studentinord står for inntil 250.000 kroner av summen.

Seksjonsleder for idrett og friluftsliv i Bodø kommune, Lars Bang, forteller at dette skal bli en urban idrettspark for folk flest.

- Her i Mørkvedlia passer det svært godt ved at parken ligger både ved et idrettsanlegg og et friluftsområde. Så vi håper dette kan legge til rette for at man enkelt kan dra innom her og ta noen styrkeøvelser når man er på tur, sier Lars Bang.

Flere treningsparker
Det er tidligere vedtatt at til sammen seks treningsparker skal bygges i Bodø.

Tidligere i år ble det åpnet en treningspark på Bratten aktivitetspark, og nå er altså grunnarbeidet i gang for en treningspark i Mørkvedlia.

I tillegg jobbes det med prosjektering og forarbeider for å etablere flere lignende parker i Bodø.

Det planlegges en på Rønvikfjellet, ved starten av Keiserstien, i samarbeid med Turgruppa Keiservarden.

Det planlegges videre treningsparker ved henholdsvis Maskinisten og Limyra, som begge er ferdig prosjekterte.

En treningspark på Tverlandet er også under prosjektering og er aktuell å realisere i samarbeid med Tverlandsmarkas venner.

- Vi får mange tilbakemeldinger på at folk ønsker slike lavterskeltilbud i hverdagen, og mange gleder seg til disse treningsparkene kommer. Det er folkehelsearbeid i praksis, sier ordfører Ida Pinnerød.

bilde