Nå skal det etableres et demenskor i Bodø.

- Vi starter opp nå på tirsdag, og så blir veien til mens vi går. Men vi håper at dette skal bli et varig tilbud, sier daglig leder Linn-Hege Larsen og avdelingsleder Siv Helskog i Gode Øyeblikk – som er en privat helse- og omsorgstjeneste med kompetanse innen demens.

De to forteller om mange positive tilbakemeldinger, etter at de tidligere i vinter gikk ut i media med planer om å etablere demenskor både i Bodø og Meløy.

– Etter det har vi hatt mange som har vist interesse, og vi har hatt gode møter med både kommunen og Bodø2024 som ønsker å være med på denne satsingen, sier de to.

Spennende samarbeid

Gode Øyeblikk starter nå opp demenskoret i godt samarbeid med Bodø kommunes helse- og omsorgsavdeling og kulturskolen.

Både Gode Øyeblikk og kommunen går inn med ressurser for å få dette tilbudet på plass i Bodø.

Korøvelsene skal finne sted i lokalene til Bodø kulturskole. I tillegg er kulturskolens pianolærer Kosta Jevtic klar som pianist til demenskoret. En dirigent for koret er også klar, og initiativtakerne håper på å få med enda en dirigent.

– Kulturskolen har et livsløpsperspektiv og dette er helt klart en veldig flott satsing som vi er glade for å være med på, sier Morten Hunstad, undervisningsinspektør ved Bodø kulturskole.

– Dette er et veldig spennende samarbeid mellom det private og offentlige, der vi skaper et godt tilbud sammen, sier Åse-Bente Mikkelborg, rådgiver og prosjektleder i kommunens helse- og omsorgsavdeling.

Invitasjon til næringslivet

I skrivende stund er det rundt 10 personer som har meldt seg på for å delta i koret, og det er plass til enda mange flere.

Men selv om både Gode Øyeblikk og kommunen bidrar med ressurser, samt at det er satt en medlemskontingent for å delta i koret, trengs det mer midler for å drifte dette koret og for å nå målet om å opprette demenskoret som et varig tilbud i Bodø.

– Vi er avhengig av at næringslivet kommer på banen, sier Linn-Hege Larsen.