Planen er utarbeidet sammen med representanter fra brukerrådene, fagpersoner og representanter for pårørende og personer med demens.

Planen er en temaplan og har som formål å synliggjøre behovene personer med demens og deres pårørende har, øke kunnskapen om demens i samfunnet og beskrive tiltak som kan ivareta en god og bærekraftig demensomsorg fremover.

Kontaktpersoner: 
Tone Moan Nordby, tone.moan.nordby@bodo.kommune.no 
Mona Karlsen, mona.karlsen@bodo.kommune.no 
Elsa Kommedahl, elsa.fagervik.kommedahl@bodo.kommune.no  


Uttalelser eller merknader til planen merkes med «Demensplan 2022-2025, saksnummer 2022/937» og sendes postmottak@bodo.kommune.no eller til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Frist for innsending av uttalelser eller merknader er 6. september 2022.