Kommunen og ordføreren er blitt orientert om minst fire personer som har mottatt eposter fra en avsender som har utgitt seg for å være ordføreren.

Ordførerens navn og tittel er benyttet og eposten etterlater et inntrykk av at den er sendt fra en kommunal epostadresse.

Motivene for noen av epostene synes å være økonomisk vinning.

Selv om epostene omfatter mindre pengebeløp og forholdet ble oppdaget av mottakerne av epostene, ser kommunedirektøren svært alvorlig på at noen forsøker å utgi seg for å være ordføreren.

Kommunedirektøren ønsker derfor at politiet kan se nærmere på saken.