Torsdag presenterete Regjeringen nye endringer i smitteverntiltakene.

Dette medfører blant annet at skolene i kommunen igjen åpner for elever fra 5. - 10. klasse, samt oppstart for Bodø voksenopplæring fra og med mandag 11. mai.

- Nå er skolene godt i gang med forberedelsene til å ta imot resten av elevene. Alle elevene skal være i gang på skolen i løpet av neste uke, sier undervisningssjef Tore Tverbakk.

Han påpeker at det vil bli sendt ut informasjon til de enkelte elevene og foresatte om hvordan skoledagene blir for de ulike klassene ved de ulike skolene.

- Vi er forberedt, men naturlig nok trenger vi litt tid, sier undervisningssjefen.

Sammen med smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og ordfører Ida Pinnerød deltok Tore Tverbakk på fredagens pressekonferanse, der skolestart for 5. – 10.-trinn, var blant hovedtemaene.

Her kan du se pressekonferansen i opptak: